Římské Koloseum, Itálie

Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem

Destinace: Arménie, Gruzie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem

Popis zájezdu

Anotace
Zájezd Arménie Ararat - Khor Virap - Noravank - Jermuk - Selim - jezero Sevan - Noratus - Sevanavank - Geghard - Garni - Jerevan - Zvarnots - Edžmiacin- Odzun - Sanahin - Haghpat - Tbilisi - Vardzia - Sapara - Kutaisi - Gelati - Gori - Uplistsikhe - Kazbeki - Ananuri - Mtskheta - Shio-Mgvime - Davit Gareja - St. Nino Připravili jsme pro vás nový, kombinovaný zájezd do oblasti jižního Kavkazu a pod biblickou horu Ararat – do Arménie a Gruzie. Na podrobném poznávacím zájezdu se budete moci seznámit s významnými křesťanskými památkami (Arménie i Gruzie patří k nejstarším křesťanským státům na světě), ale také s přírodními krásami s dominujícím 5 160 metrů vysokým Araratem v Arménii a vysokým Kavkazem v Gruzii. Najdete zde hluboké soutěsky i blankytně modré vody jezera Sevan a v Gruzii hlavně majestátní horské scenérie nejen Vysokého Kavkazu.

Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Jerevan a Tbilisi – Praha, letištní taxy, dopravu místním busem či minibusem na výlety v Arménii a Gruzii, 12x ubytování v hotelích***, 12x snídani, českého a místního průvodce

Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč, s možností vyššího připojištění storna + 500 Kč.

Nástupní místa
trasa L2

Program zájezdu

1. den zájezdu Odlet z ČR do Jerevenu.


2. den zájezdu Přílet do Jerevanu v časných ranních hodinách, přejezd pod biblický ARARAT, kostel KHOR VIRAP na kopci na Araratské planině s výhledy na Ararat. Projdeme se krajem vína (fakult. ochutnávka v městečku ARENI) a soutěskou Amaghu ke slavnému klášteru NORAVANK ze 13.st.


3. den zájezdu Procházka centrem lázeňského městečka s minerálními prameny JERMUK. Přejezd pod průsmykem Selim (2 410 metrů), po stopách starých karavan, k téměř nedotčenému karavanseraji SELIM,(zastávka na Hedvábné stezce). Příjezd k jezeru SEVAN – největší jezero v Arménii v nadm. výšce 1 915 metrů. Pole chačkarů NORATUS (celkem asi 900 kamenných křížů a náhrobků). Jeden z nejvíce navštěvovaných klášterů v Arménii – SEVANAVANK z 9. stol.


4. den zájezdu Jedna z nejlepších arménských památek klášter GEGHARD (UNESCO), z části vytesaný do skály. Jedno z nejvýznamnějších poutních míst, kde se uchovávalo kopí, kterým byl probodnut bok Ježíše Krista (dnes v muzeu v Edžmiacinu). Řecko-římský chrám slunce v GARNI z 1.stol.n.l., vybudovaný na skalním hřbetu nad hlubokým kaňonem, nádherné výhledy na skalní varhany. Přejezd do JEREVANU – první seznámení s městem - výjezd k soše Matka Arménie a pěšky přes Kaskády k budově Opery.


5. den zájezdu Dokončení prohlídky města JEREVAN: muzeum manuskriptů Matenadaran, Historické muzeum na náměstí Republiky a památník Genocidy. Odpoledne ZVARNOTS (UNESCO) – monumentální kostel z poloviny 7.stol., jedna z nejznámějších křesťanských staveb na území Arménie. EDŽMIACIN (UNESCO) – náboženské centrum Arménie již od doby oficiálního přijetí křesťanství na poč. 4.stol., centrum arménské apoštolské církve, katedrála a několik dalších kostelů.


6. den zájezdu Odjezd na Sever Arménie - projdeme údolí Debed, kde stojí 3 nádherné kláštery a kostely ODZUN, SANAHIN a HAGHPAT( UNESCO). Přejezd do Gruzie a dojezd na nocleh do Tbilisi.


7. den zájezdu Celodenní prohlídka metropole Gruzie TBILISI – Sameba – třetí největší pravoslavná katedrála na světě, staré město mezi řekou a pevností Narikala, katedrála Sioni – sídlo gruzínského katholikose, karavanseraj, Národní archeologické muzeum.


8. den zájezdu Přejezd na jihozápad Gruzie. Středověké jeskynní město VARDZIA, vytesané do skal. Majestátní středověký hrad TMOGVI. Jedinečný klášter SAPARA s kostelem sv. Sáby s freskami.


9. den zájezdu KUTAISI (UNESCO) – osídlení od 17.stol.př.n.l., od 3.stol.př.n.l. hlavní město Kolchidy, Bagratovská katedrála a klášter Mtsvane Kvavila s kostely ze 6.stol. Kousek od Kutaisi stojí klášter GELATI (UNESCO), jedno z nejkrásnějších míst v Gruzii s katedrálou Panny Marie postavenou králem Davidem. Od roku 2012 je sídlem parlamentu Gruzie, s nádhernou budovou Parlamentu od španělského architekta Alberto Domingo Kabo.


10. den zájezdu Město GORI založené jedním z největších králů Gruzie Davidem. Jeskynní komplex UPLISTSIKHE se 150 vzájemně propojenými jeskyněmi. Unikátní kombinace různých stylů a soch vytesaných ve skále. Jeden z nejmalebnějších gruzínských kostelů ATENI SIONI postavený v 7.stol.


11. den zájezdu KAZBEKI v nadm. výšce 1 797 metrů nedaleko ruské hranice. Výjezd z Gudauri podél řeky Tergi, se zastávkou v ANANURI – strážní věže a kostely. Z Kazbeki výstup cca 1,5 hodiny ke kostelu sv. Trojice v nadm. výšce 2 170 metrů. Při pěkném počasí nádherné výhledy na jeden z nejvyšších ledovců v Kavkaze, masív Kazbeku (5 047 metrů). Kaňon Dariali, nocleh v Gudauri.


12. den zájezdu Bývalé hlavní město Gruzie MTSKHETA (UNESCO) se starodávnými kostely a katedrálou Sveti Tskhoveli. Dále prohlídka kláštera SHIO-MGVIME ze 6.stol.dojezd do Tbilisi.


13. den zájezdu Na východ od Tbilisi do vinařského kraje Kacheti: poutní místo DAVIT GAREJA – úžasných 19 jeskynních klášterů ze 6.stol. nedaleko ázerbájdžánské hranice. Pak přejezd ke klášteru ST. NINO a následně do SIGNAGI, prohlídka města a návštěva vinného sklípku. Nocleh v Tbilisi.


14. den zájezdu V časných ranních hodinách odlet do ČR.


Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045