Římské Koloseum, Itálie

Arménie a Gruzie putování pod Kavkazem a Araratem

Destinace: Arménie, Gruzie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Arménie a Gruzie putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie putování pod Kavkazem a Araratem Arménie a Gruzie putování pod Kavkazem a Araratem

Popis zájezdu

Anotace
Zájezd Arménie ARARAT – KHOR VIRAP - NORAVANK - ARENI - JERMUK – JEZERO SEVAN – SEVANAVANK - GEGHARD -JEREVAN – ZVARNOTS - EDŽMIACIN – TBILISI – VARDZIA – SVANETIE – MESTIA – KUTAISI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA - DAVIT GAREJA Připravili jsme pro vás nový, kombinovaný zájezd do oblasti jižního Kavkazu a pod biblickou horu Ararat – do Arménie a Gruzie. Na podrobném poznávacím zájezdu se budete moci seznámit s významnými křesťanskými památkami (Arménie i Gruzie patří k nejstarším křesťanským státům na světě), ale také s přírodními krásami s dominujícím 5 160 metrů vysokým Araratem v Arménii a vysokým Kavkazem v Gruzii. Najdete zde hluboké soutěsky i blankytně modré vody jezera Sevan a v Gruzii hlavně majestátní horské scenérie nejen Vysokého Kavkazu.

Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Jerevan a Tbilisi – Praha, letištní taxy, dopravu místním busem či minibusem na výlety v Arménii a Gruzii, 12x ubytování v hotelích***, 12x snídani, českého a místního průvodce

Cena nezahrnuje
arménské vízum (cca 5-10 €, platí se na letišti, nutno mít s sebou vyplněný formulář a 1 průkazovou fotografii).

Fakultativní příplatek
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč, s možností vyššího připojištění storna + 500 Kč

Program zájezdu

Zájezd Arménie

Arménie a Gruzie putování pod Kavkazem a Araratem1. den
Odlet z ČR do Arménie.
2. den
Přílet do Jerevanu v časných ranních hodinách, přejezd pod biblický ARARAT, kostel KHOR VIRAP na kopci na Araratské planině s výhledy na Ararat. Projdeme se krajem vína (fakult. ochutnávka v městečku ARENI) a soutěskou Amaghu ke slavnému klášteru NORAVANK ze 13.st.
3. den
Procházka centrem lázeňského městečka s minerálními prameny JERMUK. Přejezd pod průsmykem Selim (2 410 metrů), po stopách starých karavan, k téměř nedotčenému karavanseraji SELIM,(zastávka na Hedvábné stezce). Příjezd k jezeru SEVAN – největší jezero v Arménii v nadm. výšce 1 915 metrů. Pole chačkarů NORATUS (celkem asi 900 kamenných křížů a náhrobků). Jeden z nejvíce navštěvovaných klášterů v Arménii – SEVANAVANK z 9. stol. Nocleh u jezera Sevan.
4. den
Jedna z nejlepších arménských památek klášter GEGHARD (UNESCO), z části vytesaný do skály. Jedno z nejvýznamnějších poutních míst, kde se uchovávalo kopí, kterým byl probodnut bok Ježíše Krista (dnes v muzeu v Edžmiacinu). Řecko-římský chrám slunce v GARNI z 1.stol.n.l., vybudovaný na skalním hřbetu nad hlubokým kaňonem, nádherné výhledy na skalní varhany. Přejezd do JEREVANU – první seznámení s městem - výjezd k soše Matka Arménie a pěšky přes Kaskády k budově Opery.
5. den
Dokončení prohlídky města JEREVAN: muzeum manuskriptů Matenadaran, Historické muzeum na náměstí Republiky a památník Genocidy. Odpoledne ZVARNOTS (UNESCO) – monumentální kostel z poloviny 7.stol., jedna z nejznámějších křesťanských staveb na území Arménie. EDŽMIACIN (UNESCO) – náboženské centrum Arménie již od doby oficiálního přijetí křesťanství na poč. 4.stol., centrum arménské apoštolské církve, katedrála a několik dalších kostelů.
6. den
Odjezd na Sever Arménie - projdeme údolí Debed, kde stojí 3 nádherné kláštery a kostely ODZUN, SANAHIN a HAGHPAT( UNESCO). Přejezd do Gruzie a dojezd na nocleh do Tbilisi.


7. den
Celodenní prohlídka metropole Gruzie TBILISI – Sameba – třetí největší pravoslavná katedrála na světě, staré město mezi řekou a pevností Narikala, katedrála Sioni – sídlo gruzínského katholikose, karavanseraj, Národní archeologické muzeum, kostel Metekhi.
8. den
Přejezd na jihozápad Gruzie. Středověké jeskynní město VARDZIA, vytesané do skal. Majestátní středověký hrad Tmogvi. Jedinečný klášter Sapara s kostelem sv. Sáby s freskami.


9. den
Odjezd na sever do Vysokého Kavkazu, do spirituálního centra Gruzie SVANETIE (UNESCO) - unikátní horská vesnice s obrannými věžemi. Centrum oblasti MESTIA v nadm. výšce 1 500 metrů – Muzeum historie a etnografie, Muzeum architektury, typické svanské opevněné věže, výstup na vrchol Mount Mestia (2 300 metrů) s dřevěným křížem a výhledy na Vysoký Kavkaz.
0. den
Druhé největší město Gruzie KUTAISI (UNESCO) – osídlení od 17.stol.př.n.l., od 3.stol.př.n.l. hlavní město Kolchidy, Bagratovská katedrála a klášter Mtsvane Kvavila s kostely ze 6.stol. Kousek od Kutaisi stojí klášter Gelati (UNESCO), jedno z nejkrásnějších míst v Gruzii s katedrálou Panny Marie postavenou králem Davidem na poč. 12.stol..
1. den
Prohlídka jeskynního komplexu UPLISTSIKHE se 150 vzájemně propojenými jeskyněmi. Jeden z nejmalebnějších gruzínských kostelů Ateni Sioni postavený v 7.stol. Bývalé hlavní město Gruzie MTSKHETA (UNESCO) se starodávnými kostely a katedrálou Sveti Tskhoveli. Nedaleko Mtskhety klášter Shiom-Ghvime ze 6.stol..
2. den
Cesta na východ od Tbilisi do vinařského kraje Kacheti: poutní místo DAVIT GAREJA – úžasných 19 jeskynních klášterů ze 6.stol. nedaleko ázerbájdžánské hranice. Horskou vojenskou silnicí do Kazbeki ve Vysokém Kavkazu se zastávkou v pevnosti Ananuri – strážní věže a kostely.
3. den
Vyhaslá sopka KAZBEKI v nadm. výšce 1 797 metrů nedaleko ruské hranice, výstup ke kostelu sv. Trojice v nadm. výšce 2 170 metrů s nádhernými výhledy na masív Kazbeku (5 047 metrů). Přejezd zpět do Tbilisi.
4. den
V časných ranních hodinách odlet do ČR.


Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045