Římské Koloseum, Itálie

Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara

Destinace: Alžírsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara Alžírsko Římské, země M´Zab a Sahara

Popis zájezdu

Trasa zájezdu
Alžír • Cherchel • Tipasa • Setif • Djémila • Konstantine • Tiddis • Batna • Biskra • Timgad • Touggourt • Ouargla • Ghardaia • El Atteuf • Beni Izguen • El Golea • Timimoune

Program zájezdu

1. den:
odlet z Prahy do Alžíru s přestupem. Přílet do Alžíru, přivítání s průvodcem, transfer do hotelu na ubytování. Volný čas, večeře a nocleh.

2. den:
odjezd do Cherchelu a Tipasy (UNESCO) na pobřeží Středozemního moře, celý den je věnován prohlídce rozsáhlého, v Maghrebu jednoho z nejunikátnějších komplexů archeologických památek z období kolonizace fénické, římské a byzantské, stejně tak i velkolepého númidského královského mauzolea Kbor er Roumia. Oběd v Tipasa. Návrat do Alžíru na večeři a nocleh.

3.
den: odjezd do Setifu, staré berberské osady s velkým množstvím nalezených antických náhrobků, oběd, pokračování na prohlídku nejkrásnějšího římského města Djémila (UNESCO) ve výšce 900 m v Kabylských horách. V ruinách Cuicul je možné probádat zbytky fóra, chrámů, bazilik, triumfálních oblouků i domů a prohlédnout si muzeum. Pokračování cesty do Konstantine, ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

4. den:
prohlídka „Města vzduchu“, jak Konstantine nazvali Arabové. Město je z velké části postaveno na náhorní rovině ve výšce 640 m, jíž přetíná hluboká strž. Tato rokle a soutěska říčky Rhummel dává zdejší krajině dramatický ráz. Malebné je především díky mnoha mostům překlenujícím strž a díky scenériím pobřežního Atlasu, jehož vrchy Konstantine obklopují. Prohlídka muzea Gustava Merciéra, Kasby, visutého mostu Sidi M´cid, památníku padlým vojákům během 1. světové války, zřícenin římského akvaduktu. Po obědě návštěva pozůstatků římského vojenského tábora v Tiddis. Pokračování nádherným pohořím Aurés, na severu vydatně dešti zavlažovaného a s kopci hojně porostlými cedry a borovicemi. K večeru příjezd do Batny na večeři a nocleh.

5. den:
nedaleko za El´Kantara, průsmykem v okrajových stěnách hor Nízkého Atlasu, a osadou Lambez, se nachází antický Thamugadi (UNESCO), neboli Timgad, velké pravoúhle stavěné město ze všech stran obklopené horami. Je skvostem mezi památkami, kde můžete kráčet po dokonale zachovaném dláždění bulvárů Cardo a Decumanus Maximus, projít se tržištěm s kamennými pulty krámků, obdivovat Trajanův Vítězný oblouk, lázně, fontány, rozsáhlé eliptické divadlo. Po obědě pokračování pohořím Aurés k berberské vesničce Ghoufi, z jejíchž okrajů je nádherný výhled do kaňonu hluboko zařízlého do rudých pískovcových skal. Zdejší bizarní formace pískovce připomínají krajinu divokého Západu v Arizoně. Příjezd do Biskry na ubytování, večeři a nocleh.

6. den:
prohlídka „Královny Zibanu“, jedné z nejkrásnějších oáz severní pouště a největší oázy Zibanu. Leží na písečné rovině jako saharská stráž nejdůležitějšího průsmyku „Brány pouště“ El Kantara. Z jihu je Biskra otevřena do pouště a k jihoalžírským solným jezerům. Po obědě cesta přes solné jezero Melhrir. Území šotu leží hluboko pod úrovní mořské hladiny, místy až 35 m. Břehy melhrirského šotu jsou mrtvým územím, kde si džinové hrají se zrcadly šotu a čarují fata morgany. Pokračování saharskou krajinou posetou množstvím malinkatých palmových oáz v nitru písečného moře na okraji Velkého orientálního Ergu. Cestou, jež se jako had klikatí mezi dunami, se přijede do oázy Touggourt, největší z celkem 30 oáz údolí Ued Rirh. Oáza je založená númidským králem Jugurtou, pánem oáz je berberský kmen Ruarhů, chovatelů slavných zibanskorihržských koní. Touggourt je také město krejčích a vlnařů, tady se zrodil tuggurtský haik a burnus. Návštěva oázy, hrobek králů Ben Djellab. Starobylé opevněné oázy Temacine a Tamalaht, kde odpočívá Sidi El Hajd, zakladatel těchto dvou oáz. Ubytování, večeře a nocleh v Touggourtu.

7. den:
přejezd vyprahlou kamenitou chebkou se skalními rozsedlinami do Ouarghly, oázy zvané také „Safír v prstenu Alláhově“, prý nejstarší oázy na Sahaře. Leží v hluboké a rozsáhlé zemské proláklině na křižovatce cest starých jako lidstvo samo. Rázovité krásy dodává oáze mohutný ksar s opevněným palácem sultána z Ouarghly. Oáza je známá svým živým trhem, kde se dají mimo jiné koupit ty nejkrásnější pouštní růže. Návštěva saharského muzea. Oběd po cestě. Pokračování do země M´Zab. Ubytování, večeře a nocleh v Ghardaie.

8. den:
v úzkém, pevném obvodě, soustředěném v sedmi městech o rozloze 3 000 km2, v mzabské a šaambské chebce, žijí Mzabité, kvakerové pouště. Správa republiky je v rukou kněžské hierarchie, je udržována výhradně náboženským zákonodárstvím, nejvyšším zákoníkem je korán. Mzabité jsou velmi pracovití, skromní a spravedliví lidé. Velkou pílí vybudovali svá města a vysadili palmy v holých skalách chebky. Oběd po cestě. Prohlídka oázy Ghardaia, prohlídka El´Atteuf, nejstaršího města M´Zabu, trhu v Ghardaie a svatého města Mzabitů Beni Isquen, nejčistší a nejpřísnější město. Návštěva trhu, kde vše se prodává dražbou. Plná penze v Ghardai. Ubytování a nocleh v Ghardai.

9. den:
brzy ráno odjezd do oázy El Golea, jež je přeludem v zlatě zářícím vlnění nekonečných písečných dun, posazená na obrovském křídle Velkého západního Ergu. Oáza je ohrazeným ksarem, z trosek staré El Goley na temeni vrchu je nádherný výhled na panorama celé oázy. Nedaleko oázy se nachází jezero Bel Aid. Prohlídka oázy, muzea a kaple otce Foucaulta, slavného saharského badatele. Po obědě pokračování v cestě. Ubytování, večeře a nocleh v Timimoune.

10. den:
prohlídka jeskyní Ighser, zavlažovacího systému v oáze. Timimoune je postaven v súdánském stylu, jeho barvou je okrová červeň. Komplex oáz a ksarů je zván Tuátem, v celé velké rovině, jíž protékají přítoky Ued Ssaury, čítá na 400 opevněných městeček a hrazených vesnic. Plná penze a nocleh v Timimoune.

11. den:
transfer na letiště a odlet do hlavního města Alžíru. Po příletu transfer do hotelu. Oběd. Volný čas, večeře a nocleh.

12. den:
celý den věnovaný prohlídce hlavního města – nábřežní bulvár Republiky, Kasbah, staré město Medina, Bastion 23, muzeum Bardo, muzeum Moudjahid vypovídající o alžírském odboji a povstáních proti francouzské okupaci. Plná penze, nocleh v Alžíru.

13. den:
dle plánovaného odletu transfer na letiště. Odlet do Prahy s přestupem.

Informace o zájezdu

cena nezahrnuje nepovinné spropitné/bakšišné, případné poplatky za fotografování

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045