Římské Koloseum, Itálie

Albánie, Země Orlů, Moře A Hor

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie, Země Orlů, Moře A Hor Albánie, Země Orlů, Moře A Hor Albánie, Země Orlů, Moře A Hor Albánie, Země Orlů, Moře A Hor Albánie, Země Orlů, Moře A Hor Albánie, Země Orlů, Moře A Hor Albánie, Země Orlů, Moře A Hor Albánie, Země Orlů, Moře A Hor Albánie, Země Orlů, Moře A Hor Albánie, Země Orlů, Moře A Hor

Popis zájezdu

Albánie (Shqipëria) byla takřka vždy nejchudší zemí Evropy. Dlouhou dobu také nepatřila k zemím bezpečným, i proto ji turisté raději nechávali bez povšimnutí. Své čtenáře do ní za asistence Kary Ben Nemsího zavedl Karel May. Už v té době tam minarety mešit převažovaly nad počtem křesťanských zvonic. Tato situace se nezměnila ani za nadvlády komunistického diktátora Envera Hodži, který se však namísto výstavby dalších minaretů raději věnoval bunkrům. Krátce po pádu jeho režimu došlo v Albánii k úplnému zhroucení státního systému, což Albáncům nijak nezabránilo jezdit v mercedesech. Zájemci o poznání Albánie tak poznají zemi plnou kontrastů. O kempech, dálnicích, silničních odpočívadlech a hygieně v "západním stylu" si budou moci nechat jen zdát. Odměnou za to jim však budou nezapomenutelné scenérie a lidé nezkažení cestovním ruchem.

vlastní stan.

Program zájezdu

1. den: ráno odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko a Maďarsko do Srbska.

2. den: přejezd od maďarských hranic přes noční Bělehrad do oblasti RAŠKA - kolébky srbské státnosti. První zastávka ve přejezd od maďarských hranic přes noční Bělehrad do oblasti RAŠKA – kolébky srbské státnosti. První zastávka ve STUDENICI, nejvýznamnějším srbském klášteře, který založil "srbský otec vlasti" Štěpán Nemanja, túra ke skalním poustevnám sv. Sávy. Zbytek dne návštěva památných míst v okolí NOVÉHO PAZARU – kostelíka sv. Petra, nejstarší dochované stavby v Srbsku, a malebného kláštera SOPOĆANI. Nocleh u říčky nedaleko kláštera Crna reka pod MOKROU GOROU.

3. den: průjezd Černou Horou do Kosova. Dopoledne návštěva vodopádů nedaleko pramene řeky Bílý Drim, shlédnutí města PEĆ (albánsky Peja) na úpatí Prokletých hor (Prokletije), případně též areálu sídla srbského patriarchátu s nádhernými freskami. Odpoledne návštěva hlavního města Kosova - PŘIŠTINY a památek v bezprostředním okolí: památníku bitvy na Kosově poli a kláštera Gračanica, jedné z nejvýznamnějších památek středověkého Srbska. Nocleh na tábořišti pod vrcholy pohoří ŠAR PLANINA.

4. den: dopoledne návštěva v orientálním městě PRIZREN, vedle Sarajeva jednom z nejkrásnějších měst na Balkáně. Zastávka v klášteře Visoki Dečani, největší středověké církevní stavbě v Srbsku. Přejezd do Albánie. Do této části Albánie donedávna nevedly žádné cesty (silnice z Kosova byla postavena nedávno a trajekt směrem na Skadar jezdí pouze jednou denně tam a zpět!), proto se jedná o nejchudší část země, kde se čas zastavil ještě v dobách Envera Hoxhi. Nocleh poblíž přehrady.

5. den: velmi brzké vstávání (v 05:00), ráno panoramatická cesta trajektem z Fierzë do KUMANU připomínající cestu norskými fjordy, která je považována za nejkrásnější říční cestu v Evropě. Odpoledne zastávka ve městě SKADARU (Shkodër) - třetím největším v Albánii, a výstup k mohutné pevnosti ROZAFAT, s překrásnými výhledy na jezero i okolní hory. Následně cesta divokým podhůřím masivu Malësia e Madhe do horské vesničky BOGË v oblasti "katolických klanů".

6. den: turistika v Prokletých horách do sedla v NP THETH mezi mohutnými dvoutisícovkami v okolí nejvyšší hory Prokletých hor - JEZERCY (2693 m). V podvečer koupání u Svatého Jána (Shëngjin) u výtečné restaurace s úhoři na břehu Jadranského moře. Nocleh před restaurací přímo u pláže.

7. den: cesta přes Lezhë se Skanderbegovým mauzoleem, prohlídka Skanderbegova sídelního města KRUJË s hradním památníkem, kulou a etnografickým muzeem, procházka romantickými uličkami kolem starobylého bazaru. Krátká zastávka v hlavním městě Tiraně, ozdobené stinnými alejemi a honosnými vládními budovami, přejezd vnitrozemím po staré římské cestě Via Egnatia k OCHRIDSKÉMU JEZERU (druhé největší v zemi), prohlídka rybářské vesničky Lin a koupání na jeho západním pobřeží. Nocleh na břehu jezera u restaurace s výtečnými rybími specialitami - korány (ochridský pstruh).

8. den: malebné město KORÇA s výstavnými secesními domy z počátku 20. stol., procházka romanticky divokou roklí v NP BREDHI DRENOVE, turistika. Přejezd přes Kolonjské hory na nocleh u jezírka SHELEGURË s možností koupání poblíž hospůdky s kotletkami a s ražniči.

9. den: cesta údolím řeky VJOSE s úchvatnými pohledy na horské velikány Zubatých hor (M. i Dhëmbelit) do GJIROKASTËRU (UNESCO). Město se honosí mohutnou pevností a malebným centrem s typickými domy. V jednom z nich, rodišti vůdce E.Hoxhi, dnes sídlí etnografické muzeum. Odpoledne procházka k magické vyvěračce MODRÉ OKO (Syrikat) a přejezd k Jónskému moři. Nocleh u hotýlku s restaurací nad mořem, možnost večerního koupání.

10. den: prohlídka archeologického areálu BUTRINTU (antické město v seznamu UNESCO). Krátká zastávka v promenádním letovisku SARANDA. Cesta zanedbanými silnicemi při západním pobřeží k severu kolem Palermského zálivu s ponorkovou základnou a přes malebné řecké vesničky Himarë, Vuno, Ilias a Dhërmi do průsmyku v NP LLOGARË. Nocleh poblíž výletní restaurace s možností večeře.

11. den: sjezd do nížiny k VALONSKÉMU ZÁLIVU, dopolední koupání s panoramatickými výhledy na ostrůvek Sazan a poloostrov Karaburun. Odpoledne návštěva nejkrásnějšího albánského města BERATU (UNESCO), "města tisíce očí", a zřícenin antické APOLLONIE, města proslaveného kdysi svým školstvím. Bivak u zachovalého kláštera ARDENICA nedaleko restaurace s výhledem na celý kraj Myzeqe.

12. den: dopoledne návštěva DRAČE (DÜRRES), výstavného přístavního města s pozůstatky římského amfiteátru a bohatým archeologickým muzeem. Nákup koňaku, vína a rakije. Přejezd do ČERNÉ HORY. Za hranicemi v TUZI nákup levných vín a destilátů. V případě časové rezervy možnost návštěvy středověkého kláštera MORAČA ležící nad kaňonem stejnojmenné řeky. Nocleh v oblasti NP BIOGRADSKA GORA .

13. den: ráno přejezd do SRBSKA, procházka v oblasti OVČARSKO-KABLARSKÉ SOUTĚSKY (Malé srbské svaté hory), možnost návštěvy klášterů či túry do okolních hor. Večer před odjezdem domů poslední zájezdová večeře v proslulé restauraci se srbskými specialitami. Noční zpáteční cesta přes Srbsko a Maďarsko na sever.

14. den: průjezd Slovenskem a postupný dojezd do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045