Římské Koloseum, Itálie

Albánie - Země orlů

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie - Země orlů Albánie - Země orlů Albánie - Země orlů Albánie - Země orlů Albánie - Země orlů Albánie - Země orlů Albánie - Země orlů Albánie - Země orlů

Popis zájezdu

Ubytování
6 x nocleh v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)

Program zájezdu

1. den: odjezd z Plzně ve 17.30 hod. (z Prahy 16.00 hod.)

2. den: tranzit Německem a Rakouskem, Slovinskem Chorvatskem a Černou Horou do Albánie. Večeře, nocleh.

3. den: ráno budete pokračovat do Tirany, kde Vás čeká prohlídka metropole Albánie (Skanderbegovo náměstí, mešita Ethem Bey…). Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.

4. den: průjezd pohořím Krabbe do Elbasani a odtud budete po krátké prohlídce pokračovat k perle balkánské přírody, Ohridskému jezeru. Zde se zastavíte v rybářské vesničce Lin. Odjezd do Korcë, jednoho z nejpůvabnějších měst v Albánii. Ubytování, večeře, nocleh.

5. den: dnes Vás čeká přejezd divokou albánskou horskou krajinou přes Përmet a Ersekë do Gjirokastëru, pozoruhodného bílého město, jemuž dominuje mohutná pevnost. Ubytování v přímořském letovisku Saranda. Večeře, nocleh.

6. den: po snídani odjezd do Butrintu kde navštívíte archeologický areál s pozůstatky starého antického města, údajně založeného uprchlíky z legendární Tróje. Vydáte se podél albánské riviéry s malebnými vesničkami v horských svazích a řadami bunkrů, připomínající bouřlivou albánskou minulost. Dále Vás čeká horský průsmyk Llogara s překrásným výhledem na Otranský průliv, Diapontské ostrovy a Korfu. Přejezd přes Vlora do Berátu, jednoho z nejstarších měst v Albánii, které skýtá řadu středověkých památek a majestátní citadelu, města „červených střech a tisíce oken“. Ubytování, večeře, nocleh.

7. den: ráno prohlídka Berátu a odtud se vydáte se do rodiště Skanderbega Krujë, se zajímavým etnografickým muzeem a bazarem. Se Skanderbegem, albánským národním hrdinou se rozloučíte na místě jeho posledního odpočinku, v Lezhë. Poté přejedete přes Shköder do Černé Hory, večeře, nocleh.

8. den: po snídani odjedete z hotelu, tranzit Chorvatskem, Slovinskem a Rakouskem.

9. den: předpokládaný návart do ČR do 07.00 hod.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045