Římské Koloseum, Itálie

Albánie – poznávací okruh

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh Albánie – poznávací okruh

Popis zájezdu

Koupání u pláží Jaderského a Jónského moře Butrint, Berat, Gjirokastra Pozůstatky řeckého a římského osídlení Křižovatka různých náboženství a kultur Cesta do země, která po dlouhou dobu zůstávala cestovatelům uzavřena, nám poodhalí svět, jenž pro nás může být v mnohém cizí, tajemný a možná nepochopitelný, o to více však vzrušující a vyzývající k poznání. Navštívíme významná města, z nichž některá jsou zcela unikátní a jsou zařazena na Seznamu UNESCO. Pozůstatky řeckých a římských měst, pobřeží Středozemního moře s plážemi a krásné přírodní scenerie tvořené převážně hornatými oblastmi by měly být dostatečně silnou pozvánkou na cestu. Veškeré ubytování je v kvalitních hotelech a zájezd povede albánsky i česky mluvící průvodce.

Program zájezdu

1. - 2. den: Let z Prahy do Tirany, přejezd do Elbasanu a pobyt ve městě - opevnění, pravoslavný kostel z r. 1656 (jediný kostel ve městě, který nebyl zbourán za komunistické vlády), římské vykopávky, archeologické muzeum; večer přejezd do Beratu.

3. den: Berat - "město tisíce oken" staré 2400 let se zachovalým uceleným historickým centrem, 42 kostelů a modliteben, citadela a úchvatné panorama hor tyčících se nad střechami; večer přejezd do Gjirokastry.

4. den: Gjirokastra - město z 12. století se zachovalými stavbami typickými pro balkánskou architekturu; odjezd do Sarandy, tři noci v jednom hotelu.

5. den: Saranda - koupání a relaxace u města sousedícího s Korfu, oblíbený cíl Řeků a Albánců: zbytky starého opevnění, promenády, kavárny, nádherná pláž.

6. den: Výlet do Butrintu - vykopávky města datované od 4. století př. Kr. po 16. století po Kr.; přírodní rezervace na poloostrově sladkovodního jezera obsahující památky řecké, římské, ranně byzantské, benátské a osmanské.

7. den: "Albánskou Riviérou" do přístavní Vlory (2 noci) - města s typickou středomořskou atmosférou, které jako první v Albánii získalo nezávislost na Osmanské říši; cestou možnosti koupání, zastávka v zátoce Porto Palermo s pohádkovou pevností na skalnatém poloostrově.

8. den: Vlora - volný den: např. prohlídka jednoho z největších pravoslavných chrámů v Albánii, několik pozoruhodných muzeí, přístav, pláže, koupání.

9. - 10. den: Přejezd do přístavního města Durrës (2 noci), založeného Řeky r. 627 př. Kr. - obrovský římský amfiteátr z 2. století po Kr., archeologické muzeum, staré opevnění, palmová promenáda podél pláží, koupání.

11. den: Odjezd do Tirany a odlet domů; v případě dostatku času zastávka v Kruje - město národního hrdiny Skanderbega: opevnění a hrad, 400 let starý a stále živý bazar.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045