Římské Koloseum, Itálie

Albánie - okruh

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie - okruh Albánie - okruh Albánie - okruh Albánie - okruh Albánie - okruh Albánie - okruh Albánie - okruh Albánie - okruh

Popis zájezdu

Ubytování
7x nocleh v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)

Program zájezdu

1. den: odjezd z Plzně (z Prahy) ve 12.00 hod., tranzit Rakouskem a Slovinskem.

2. den: ráno přejezd z Černé Hory do Albánie, odpoledne příjezd do albánského přímořského letoviska Shëngjin, ubytování, volno a odpočinek u moře. Nocleh.

3. den: po snídani cestou do albánského hlavního města Tirany, zastávka v Krujë. Možnost návštěvy etnografického muzea a zajímavého bazaru. Odpoledne Tirana, prohlídka metropole (Skanderbergovo náměstí, mešita Ethem Bey ze 17. století a řada dalších pamětihodností). Nocleh.

4. den: po snídani odjezd z hotelu, příjezd do Berátu, jednoho z nejstarších měst v Albánii, které nemůžeme opomenout. Prohlídka nové části Beratu, ale i starého opevněného města. V podvečer příjezd do přímořského letoviska Vlorë, druhého největšího albánského města a důležitého přístavu. Nocleh v hotelu u moře.

5. den: přejezd busem přes horský průsmyk Llogara (1027 m), který se nachází ve stejnojmenném národním parku. Vyhlídková trasa podél Albánské riviéry s výhledy na Otrantský průliv, řecké Diapontské ostrovy a Korfu, přes malebnou vesnici Dhërmi, přímořské letovisko Himare k Porto Palermo v Palermském zálivu, kde se nachází bývalá ponorková základna a pevnost Aliho Paši. V podvečer příjezd do přímořského letoviska Sarandë, ev. večerní procházka po promenádě, nocleh.

6. den: po snídani odjezd do nedalekého Butrintu, kde navštívíte archeologický areál s pozůstatky starého antického města, údajně založeného uprchlíky z legendární Tróje. Aternativně dopolední volno v Sarandë, koupání na oblázkových plážích. Odpoledne odjezd do oblasti krasového pramene Modré oko „Syri i Kaltër“, který vytváří malé jezírko, ve kterém vzniká řeka Bistrica. Vzdouvající se hladina vypovídá o síle pramene. V podvečer Gjirokaster, tzv. „město bílých střech“, nad kterým se tyčí Citadela ze 4. století a kde žije především obyvatelstvo řeckého původu. Nocleh.

7. den: po snídani odjezd a krátká zastávka v Tepelenë. Návštěva termálního jezírka Benjë, možnost koupání nebo menší turistiky. Zastávka ve vesnici Petran a dále přejezd po panoramatické cestě podél řeky Vjosës a pohořím Gramoz do města Korcë. Nocleh.

8. den: dopoledne prohlídka Korcë, jednoho s nejkrásnějších albánských měst, které je obklopeno pohořím Moravë. Přejezd k Ochridskému jezeru, návštěva kláštera Sv. Naum, který se nachází již na území Makedonie. Dále podél východního břehu Ochridského jezera do makedonského města Ochrid, které společně s jezerem přezdívaným „Makedonské moře“ byly zapsány v roce 1980 mezi památky světového dědictví UNESCO. Prohlídka města, nocleh

9. den: v poledne odjezd do ČR, transit přes Makedonii, Srbsko a Maďarsko.

10. den: předpokládaný příjezd do 10.00 hod.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045