Římské Koloseum, Itálie

Albánie, Makedonie a Kosovo

Destinace: Albánie, Makedonie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie, Makedonie a Kosovo Albánie, Makedonie a Kosovo

Popis zájezdu

Popis
PROKLETÉ HORY • PEČ • DEČANSKÝ MONASTÝR • PRIZREN • SKADAR • ROZAFAT • KRUJA • TIRANA • DRAČ • BERAT (UNESCO) • APOLLLÓNIE • VLORA • VALONSKÁ ZÁTOKA • ALBÁNSKÁ RIVIÉRA • DHËRMI (VUNO, BORSCH) • BISTRICA • GJIROKASTËR (UNESCO) • OHRIDSKÉ JEZERO • LIN • OHRID • NÁRODNÍ PARK MAVROVO • TETOVO

Cena zahrnuje
• dopravu klimatizovaným autobusem • 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš. • 7× snídani • průvodcovské služby

Cena nezahrnuje
pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)

Příplatky
• jednolůžkový pokoj 2.600 Kč

Program zájezdu

1. den
V odpoledních hodinách vyjedeme z Brna (další nástupní místa: Žďár nad Sázavou 250 Kč, Jihlava 250 Kč, Velké Meziříčí 250 Kč, Velká Bíteš 150 Kč, Zlín 350 Kč, Kroměříž 350 Kč, Olomouc 350 Kč, Přerov 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč, Uherské Hradiště 300 Kč, Veselí nad Moravou 250 Kč, Strážnice 250 Kč, Hodonín 250 Kč, Břeclav 250 Kč). Naše cesta povede přes Slovensko, Jugoslávii do Černé Hory.

2. den
V podvečer přijedeme na ubytování v Černé Hoře .

3. den
Tento den se budeme věnovat turistice v Prokletých horách v okolí Plavského jezera na černohorsko-albánském pomezí. Ubytování, nocleh.

4. den
Po snídani přejedeme do oblasti Metohije (západní Kosovo ), kde navštívíme kosovské městečko Peč (Peja), případně rozsáhlý komplex Pečského Patriarchátu. Podél úpatí tajemných Prokletých hor se přesuneme do Dečanského monastýru , největší dochované sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na celém Balkáně. Podíváme se do malebného městečka Prizren a následně se přesuneme do města Shkodër (česky Skadar ). Ubytování, nocleh.

5. den
Dopoledne navštívíme pevnost Rozafat , která se majestátně tyčí nad městem Skadar. Strategické místo 130 m nad hladinou moře u soutoku řek Drina, Kira a Buna bylo podle vykopávek osídleno už v době bronzové. Později si zde Illyrové postavili pevnost, kterou pak osídlili Benátčané a Turci. Všechny tyto národy se podepsaly na architektonickém vzhledu pevnosti, ze které se dodnes bohužel dochovaly jen rozvaliny. Z nich je však pěkný výhled na město i na Skadarské jezero hraničící s Černou Horou. V areálu dnes najdeme pobořený kostel, mohutné hradby, skladiště, vězení i hradní muzeum s restaurací. Nedaleko citadely se nachází Olověná mešita z 18. století. Místní legenda praví, že původní pevnost dostala své pojmenování podle ženy, která je zde zazděna. Tou měla být manželka jednoho z bratrů, který pevnost stavěl. Odpoledne se přesuneme do hlavního města Tirana . Po cestě se zastavíme ve starobylém městě Kruja , kde navštívíme hrad, kde žil a bojoval proti Turkům národní hrdina Albánie, Skanderbeg . Při podvečerní procházce po centru města Tirana se seznámíme s dějinami a hlavními zajímavostmi města.

6. den
Po snídani navštívíme město Durrës – česky Drač s monumentálním amfiteátrem. Tento amfiteátr byl postaven v 1. století a v současnosti usiluje o zápis na Seznam památek UNESCO. Při návštěvě města se také podíváme na archeologické muzeum a na jeho historické centrum. Poté přejedeme do města Berat , které leží v centrálně-jižní části Albánie. Toto město je také nazýváno Albánský Bělehrad, je nejstarším a nejkrásnějším albánským městem a je zapsáno v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Dělí se na horní (opevněné) město s převážně křesťanským obyvatelstvem, rušné dolní město obývané muslimy a další křesťanskou čtvrť na druhé straně řeky. Berat je oblíbeným cílem výletů pro svoji romantickou polohu i pro řadu památek (kostelíků, mešit i světských staveb) spojených s oběma náboženstvími. Odpoledne navštívíme antické město Apollónie , které se nacházelo na pravém břehu řeky Aos, a jehož ruiny jsou nyní v kraji Fier, poblíž vesnice Pojan (Pojani). Bylo založeno v roce 588 př. n. l. řeckými kolonisty z Kerkýry (Korfu) a Korintu a bylo pravděpodobně nejdůležitějším z měst tohoto období, které také neslo název Apollonie. V podvečer se přesuneme na ubytování a nocleh do města Vlora ve valonské zátoce.

7. den
Po snídani pojedeme Valonskou zátokou , přes Llogarský průsmyk a dále po Albánské riviéře . Valonská zátoka je uzavřená na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun – černý mys). Albánská riviéra vede od hranic s Řeckem na sever až po město Vlora a vyznačuje se nádhernými přírodními úkazy, křišťálově čistými oblázkovými i písečnými plážemi. Uvidíme malebné vesničky Dhërmi či Vuno anebo hrad a vodopády ve vesnici Borsh . Další naší zastávkou bude přírodní rezervace Bistrica , kde objevíme jeden z nekrásnějších pramenů stejnojmenné řeky, výstižně zvaný „Modré oko“. V podvečer přejedeme do malebného města Gjirokastra , které je zapsané v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Návštěva historického centra města, starého bazaru, citadely a etnografického muzea (původně rodiště albánského diktátora Envera Hoxhy).

8. den
Časně ráno odjedeme k Ohridskému jezeru , jednomu z nejstarších jezer na světě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganikou). Budeme mít možnost ochutnat věhlasné korány (ohridské pstruhy), kteří žijí v jezerních průzračných vodách, v rybářské vesničce Lin , kde se také nachází vykopávky s antickými mozaikami, jež jsou však důmyslně pokryty pískem. Po přejezdu do Makedonie se zastavíme ve městě Ohrid , kde na skalním útesu nad jezerem stojí kostel svatého Jana ovlivněný byzantským i arménským stavebním slohem. V podvečer se projdeme kolem jezera v malebném národním parku Mavrovo , dojezd na nocleh.

9. den
Po snídani se zastavíme v Tetovu na úpatí Šar planiny. Ve městě si prohlédneme starou tureckou architekturu, podíváme se k Malované mešitě a poté se již vydáme přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko domů.

10. den
V ranních hodinách příjezd do Brna.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045