Římské Koloseum, Itálie

Albánie, divukrásná perla Balkánu

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu Albánie, divukrásná perla Balkánu

Popis zájezdu

1.-2. den:
odjezd z Prahy, (Pa, HK, Po, Ji, Br, Bra, svozy od 3 osob: Sv, VM, Li), zastávka v DUBROVNÍKU
, přejezd do Černé Hory, ubytování

3. den:
přejezd do Albánie, výstup na pevnost Rozafat u SKADARU, výhled na Skadarské jezero, přes krátká zastávka v KRUJI
, hrad, dervišský klášter, bazar, unikátní etnografické muzeum, ubytování u Valonské zátoky
s výhledem na ostrov Sazan a Karabunský poloostrov, místa, kde se stýkají Jaderské a Jónské moře

4. den:
dopoledne koupání, v podvečer VLORË
- Valona, překrásná mešita Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky

5. den: BERAT
, město Tisíce a jednoho okna, „Bílé město" s byzantskými kostelíky a muzeem ikon, Staré město s mešitami, křesťanská čtvrti Gorica, pravoslavný klášter Ardenica
nedaleko vykopávek antické lokality APOLLONIE
s ostatky chrámu boha Apolóna, středověký klášter Panny Marie, v případě zavření kláštěra návštěva antického areálu Orikum - jinak na programu 7. dne

6. den:
fakult. výlet místními minibusy po čarokrásném panoramatickém pobřeží Albánské riviéry
do QEPARA s ponorkovou základnou a pevností Aliho Paši Tepelenského, zastávka v romantické vesničce DHĚRMI s řeckou menšinou a kostelíky, zemní pyramidy, olivové háje a přímořské letovisko HIMARĚ

7. den: turistika v NP Llogarë
, výstup na horu Athanasi s výhledy na průliv a albánskou riviéru, příp. procházka do „Ceasarovy soutěsky", koupání

8. den: GJIROKASTRA
, město bílých střech, majestátní hrad, překrásné domy typicky jihoalbánské architektury, rodný dům diktátora Envera Hodži, TEPELENË, rodiště Aliho paši Tepelenského, koupání

9. den:
dopoledne fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25 EUR) na poloostrov Karaburun
s malebnými odlehlými plážemi a několika čarovnými jeskyněmi, mimo jiné jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama s nápisy dávných námořníků. V případě nepříznivých podmínek možnost fakult. výletu minibusem (10 EUR/os) do okolí - středověký klášter Zvërnec
na ostrůvku uprostřed laguny Narta a hrad Kanine nebo pohoda na pláži

10. den: přístav DRAČ
(Durrës) s antickým amfiteátrem, archeol. muzeum a byzantské hradby, TIRANA
, Skanderbegovo nám., univerzitní čtvrť, Ethem Begova mešita, přejezd do Černé Hory

11-12. den:
dopoledne zastávka v KOTORU
(UNESCO), přejezd, návrat do ČR

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí dopravních podmínek.

cena zájezdu obsahuje komplexní pojištění do zahraničí (zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody) a povinné pojištění cestovních kanceláří proti úpadku

dopravu autobusem, 7x ubytování v hotelu (2 lůž. pokoje) a 2x tranzitní ubytování v hotelu/apart. domech, 9x polopenzi, průvodce, pobytovou taxu, komplexní pojištění

fakult. akce, místní dopravu a veškeré vstupné

2 800 CZK jednolůžkový pokoj - 1. a 2. termín 2 600 CZK jednolůžkový pokoj - termín 31.8.

Využíváme autobusy s klimatizací, DVD a minibarem. Za české koruny je možné zakoupit studené i teplé nápoje.

7x hotel (2lůžkové pokoje) u Valonské zátoky s výhledy na Karaburunský poloostrov a albánské velehory s Llogarským průsmykem, všechny lokality, které jsou na programu, lze odtud snadno dosáhnout, 2x tranzitní ubytování v tur. hotelu nebo apartmánových domech

9x polopenze, snídaně formou bufetu, večeře servírovaná - výběr z menu

Málo známá Albánie vás překvapí přírodními krásami, příjemným pobřežím i historickými památkami od vykopávek řeckých a římských měst přes byzantské a křesťanské až po turecké.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045