Římské Koloseum, Itálie

Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016 Albánie, divukrásná perla Balkánu 2016

Popis zájezdu

1.-2. den:
odjezd z Prahy, (Pa, HK, Po, Ji, Br, Bra, svozy od 4 osob: Sv, VM, Li), zastávka v DUBROVNÍKU
, přejezd do Černé Hory, ubytování

3. den:
přejezd do Albánie, výstup na pevnost Rozafat u SKADARU, výhled na Skadarské jezero, krátká zastávka v KRUJI se sídelním hradem
, kulou, bazarem a dervišským klášterem, ubytování u Valonské zátoky
s výhledem na Karabunský poloostrov a ostrov Sazan

4. den:
koupání v moři a podvečerní město VALONA
s překrásnou mešitou, náměstí Vlajky, muzeem albánské nezávislosti, památník nezávislosti, fakult. výlet taxíkem (5 €) z Vlory na hrad Kaninë, panoramatický výhled na město, popř. i klášter Zvěrnec na laguně, bude- li přístupný (v tom případě cena 8 €)

5. den: BERAT
, město Tisíce a jednoho okna, „Bílé město" s byzantskými kostelíky a muzeem ikon, Staré město s mešitami, křesťanská čtvrť Gorica, zachovalý pravoslavný klášter Ardenica
a nedaleké vykopávky antické APOLLONIE
, muzeum a středověký klášter Panny Marie

6. den:
fakult. výlet místními minibusy (15-20 €) po čarokrásném panoramatickém pobřeží Albánské riviéry
do QEPARA s ponorkovou základnou, restaurant Borsh s venkovním areálem postaveným nad vyvěrajícími prameny, na zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, zastávka v romantické vesničce DHĚRMI s řeckou menšinou a kostelíky
, zemní pyramidy, olivové háje a přímořské letovisko HIMARĚ

7. den: turistika v NP Llogarë
, výstup na horu Athanasi s výhledy na průliv a albánskou riviéru, příp. procházka do „Ceasarovy soutěsky", návštěva antického areálu Orikum
, odpoledne koupání v moři

8. den: TEPELENË, rodiště Aliho paši Tepelenského, GJIROKASTRA
- UNESCO, město bílých střech, majestátní hrad, překrásné domy typicky jihoalbánské architektury, rodný dům diktátora Envera Hodži, restaurace s vynikajícími žabími stehýnky

9. den:
dopoledne fakultativní lodní výlet na poloostrov Karaburun
, krásné pláže (25 €), jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama, nebo na nově zpřístupněný ostrov Sazan, v případě nepříznivých podmínek možnost fakult. výletu minibusem (20-25 €/os) - archeologický areál BUTRINT
- UNESCO, nejrozsáhlejší antická lokalita v Albánii

10. den: přístav DRAČ
(Durrës) s antickým amfiteátrem, byzantské hradby, TIRANA
, Skanderbegovo náměstí, univerzitní čtvrť, Ethem Begova mešita, přejezd do Černé Hory

11-12. den:
zastávka v KOTORU
(UNESCO), přejezd, návrat do ČR

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí dopravních podmínek.

Součástí ceny zájezdu je povinné pojištění CK proti úpadku. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.

dopravu autobusem, 7x ubytování v hotelu (2 lůž. pokoje) a 2x tranzitní ubytování v hotelu/apart. domech, 9x polopenzi, vedoucí zájezdu

komplexní pojištění, fakult. akce, výlety mikrobusy a lodí (55 €) a veškeré vstupné (80 €)

2 990 CZK jednolůžkový pokoj 336 CZK komplexní pojištění

Využíváme autobusy s klimatizací, DVD a minibarem. Za české koruny je možné zakoupit studené i teplé nápoje.

7x hotel (2lůžkové pokoje) u Valonské zátoky s výhledy na Karaburunský poloostrov a albánské velehory s Llogarským průsmykem, všechny lokality, které jsou na programu, lze odtud snadno dosáhnout, 2x tranzitní ubytování v tur. hotelu nebo apartmánových domech

9x polopenze, snídaně formou bufetu, večeře servírovaná - výběr z menu

Málo známá Albánie vás překvapí přírodními krásami, příjemným pobřežím i historickými památkami od vykopávek řeckých a římských měst přes byzantské a křesťanské až po turecké.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045