Římské Koloseum, Itálie

Adventní Tallin

Destinace: Estonsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní Tallin Adventní Tallin Adventní Tallin Adventní Tallin Adventní Tallin Adventní Tallin Adventní Tallin

Popis zájezdu

Anotace
Kam se s námi podíváte Tallin Poznejte s námi vánoční Tallinn, estonskou metropoli na březích Finského zálivu. Čeká nás nádherné centrum, které si nás získá slavnostní atmosférou. Tallin je znám jako první město, kde byl postaven vánoční strom. Tento rituál má tradici již od roku 1441. Tallinský vánoční trh to jsou tradice, tanec, ale i kavárny a restaurace osvětlené svíčkami, nákupní galerie a místní gastronomie.

Cena zahrnuje
• let. přepravu Praha - Tallinn - Praha,
• letištní taxy a poplatky,
• transfer z/na hotel,
• 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
• 3x snídani,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.


Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 2000 Kč (povinný při nedoobsazení),
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč


Nástupní místa
15.12. - 18.12. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odlet s průvodcem z Prahy, přílet do TALLINU. Transfer na ubytování do hotelu v centru města. Dle časových možností večerní procházka, individuální volno. Tallinn je půvabné město, ve kterém se snoubí prastaré budovy s moderní architekturou a historické centrum je zapsáno na seznamu UNESCO.

2. den zájezdu
Středověký a hanzovní TALLINN, kde si téměř dvě třetiny budov zachovaly svůj vzhled z 13. až 17. stol. Navštívíme Staré město Vanalinn s městským opevněním, mj. shlédneme dochované brány, věže, gotický kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Ducha, gotickou radnici, dům Velké gildy, gotické obytné domy, renesanční dům Bratrstva černohlavých aj. Za návštěvu bude určitě stát i unikátní mořské námořní muzeum. Podvečerní individuální volno v centru města, vánoční trhy, stylové kavárny, atmosféra vánoc, možnost nákupů nebo variantně procházka s průvodcem.

3. den zájezdu
Dokončení prohlídky Starého města – hradní vrch Toompea, dříve samostatný a posléze řádový hrad, hradní čtvrť, mohutné opevnění, pravoslavný chrám Alexandra Něvského, Malý hrad, gotická katedrála Panny Marie. Při naší prohlídce Tallinnu neopomeneme ani na Kadriorg se zámkem navrženým jako letní rezidenci Petra Velikého, prezidentským palácem a pomníkem Rusalka.

4. den zájezdu
Snídaně, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045