Římské Koloseum, Itálie

Adventní romantická cesta Německa a Cheb - kouzelné vánoční trhy se středověkou kulisou

Destinace: Česká Republika, Německo
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní romantická cesta Německa a Cheb - kouzelné vánoční trhy se středověkou kulisou Adventní romantická cesta Německa a Cheb - kouzelné vánoční trhy se středověkou kulisou Adventní romantická cesta Německa a Cheb - kouzelné vánoční trhy se středověkou kulisou Adventní romantická cesta Německa a Cheb - kouzelné vánoční trhy se středověkou kulisou Adventní romantická cesta Německa a Cheb - kouzelné vánoční trhy se středověkou kulisou

Popis zájezdu

Anotace
Kam se s námi podíváte Adventní zájezd po Romantické cestě Německa. Středověká města, vánoční atmosféra a krásné adventní trhy, to nás čeká v Brambergu, Würzburgu, Rothenburgu i Dienkensbühlu. Na samém začátku zájezdu navštívíme jedno z nejstarších českých měst Cheb, který má rozhodně co nabídnout.

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
• 1x snídani,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné, fakult. služby, vše co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 590 Kč,
• 1x večeře o 3 chodech 480 Kč,
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč


Nástupní místa
17.12. - 18.12. odjezd A, L + Uherské Hradiště (+430), Zlín (+430), Kroměříž (+430), Vyškov (+200)
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v časných ranních hodinách přes Karlovy Vary do nejstaršího českého města CHEB. Původně říšské svobodné město má rozhodně co nabídnout, Chebský hrad, středověké kupecké domy - Špalíček, fascinující gotické kostely. A to vše navíc oděno do předvánoční atmosféry – vánoční trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Odjezd do Německa, odpoledne BAMBERG. Historické centrum města (UNESCO) bývá přezdíváno jako Francký Řím, či Malé Benátky. V době vánoc se staré město promění v jednu velkou pěší zónu s vánočními trhy. Vedle tradičního punče by bylo hříchem neochutnat zdejší vyhlášené pivo Rauchbier. Podvečerní procházka po městě WÜRZBURG – památky UNESCO, začátek Romantické cesty. Ubytování v hotelu.

2. den zájezdu
Po snídani Romantická cesta, dopoledne město ROHTENBURG, dokonalý skanzen středověkých uliček obehnaných městským opevněním. Kulisy středověkého města dodávají zdejším vánočním trhům nenapodobitelnou atmosféru. Odpoledne město DIENKENSBÜHL. Nejkouzelnější středověké město Romantické cesty s dokonale zachovaným městským opevněním s věžemi. Vánoční trhy v historickém centru s množstvím tradičních pochutin a místních výrobků. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045