Římské Koloseum, Itálie

Arabba - srdce Dolomit

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Arabba - srdce Dolomit Arabba - srdce Dolomit Arabba - srdce Dolomit

Popis zájezdu

Anotace
Obklopené jedněmi z nejkrásnějších vrcholů Dolomit, ve scenérii nevšední krásy se na úpatí Massiccio di Sella rozkládá Valle di Fodom se svým nejdůležitějším střediskem Arabba, v ladinštině Rèba. Srdce Dolomit ve výšce 1 602 m, je jednou z nejcharakterističtějších lokalit alpského oblouku, ideální pro nezapomenutelnou dovolenou. S použitím lanovky na Porta Vescovo si projdeme nad Arabbou jak směrem do průsmyku Passo Pordoi , tak i na krásnou vyhlídku Passo Padon s jedinečným a novým pohledem na ledovec Marmoladu.

Cena zahrnuje
dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu, 6x snídani, 5x večeři z toho 1x ladinský večer, vstup do relaxační zóny, průvodce

Cena nezahrnuje
vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč str. 2 katalogu, 1lůžk. pokoj 1.800 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

Nástupní místa
trasa A

Ubytování
Hotel*** v lyžařském středisku Arabba - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, fénem, sat. TV, telefonem a trezorem. Snídaně je formou švédského stolu a večeře menu o 5 chodech včetně salátového švédského stolu. 1x místo večeře typický ladinský večer. Součástí hotelu je i relaxační zóna se saunou a vířivkou.

Program zájezdu

1. den zájezdu Odjezd z ČR do Itálie.


2. den zájezdu Ráno příjezd do ARABBY,(1 600 m) dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu, základní varianta (náročnost 1,5 z 5, 2,5 hod, ↑ 200 m, ↓ 200 m): odpoledne menší túra s výstupem k chatě RIFUGIO PLAN BOE (1 800 m.)a zpět panoramatickou cestou – těžší varianta (2 z 5, 4 hod, ↑ 350 m, ↓ 350 m): pro zdatnější možnost výstupu až na BURZ (1 936 m) – hezké výhledy a zpět do hotelu, večeře.


3. den zájezdu Výjezd lanovkou na PORTA VESCOVO (2 478 m), základní varianta (2,5 z 5, 7 hod, ↑ 100 m, ↓ 250-900 m): tzv. geologickou okružní cestou s menším převýšením s nádhernými výhledy jak na Arabbu, tak hlavně na MARMOLADU – přes sedlo PASSO PADON (2 369 m - možnost občerstvení) zpět buď k horní části lanovky a sjezd do hotelu či sestup až do Arabby. Lehčí varianta (2,5 z 5, 4 hod, ↑ 100 m, ↓ 100 m): je výjezd lanovkou, krátká procházka jen na výhledy a zpět lanovkou do Arabby. Večeře.


4. den zájezdu Odjezd busem do PASSO FALZAREGO (2 100 m) základní varianta (2 z 5, 6 hod, ↑ 470 m, ↓ 470 m): jedinečnou dolomitskou cestou č. 1 k jezeru LAGO LIMIDES (2 171 m), dále k chatě RIFUGIO AVERAU (2 413 m) a pak již na vrchol MONTE NUVOLAU (2 575 m), odkud je nádherný panoramatický výhled na Sorapiss, Pelmo, Civettu či Marmoladu. Okruh zpět dokončíme po cestě č. 440 zpět do průsmyku. Lehčí varianta (2 z 5, 4 hod, ↑ 350 m, ↓ 470 m): je s použitím sedačkové lanovky od chaty BAIA DE DONES do výšky 2 225 m a pak po cestě č. 439 až na vrchol Monte Nuvolau (2 575 m), zpět stejnou cestou, sjezd do údolí a po cestě č. 424 pěšky do sedla PASSO FALZAREGO. Všichni odjezd do hotelu, večeře.


5. den zájezdu Odjezd busem do PLANAC, výjezd lanovkou na chatu PUNTA TRIESTE (2 028 m)– základní varianta (2,5 z 5, 6 hod, ↑ 380 m, ↓ 950 m): přes chatu PRALONGIA (2 109 m) kolem štítů PICO SETSAS, přes průsmyk PASSO SO SIEL (2 400 m) - možnost krátkého výstupu až na COL DI LANA – jen pro zkušené (jištěná cesta!). Cestou starých Ladinů až do ANDRAZ,(1 450 m) kam pro nás přijede náš bus. Lehčí varianta (2 z 5, 4 hod, ↑ 100 m, ↓ 100 m): okružní túra s návratem na horní část lanovky, sjezd dolů a busem do hotelu, všichni společně večeře.


6. den zájezdu Výjezd busem do sedla PASSO PORDOI (2 239 m) základní varianta (2,5 z 5, 6 hod, ↑ 330 m, ↓ 100 m): vysokohorskou dolomitskou cestou k chatě SASS BECCEI (2 423 m), od chaty po hřebeni (nebo známou BINDELOVOU cestou) až k horní stanici PORTO VESCOVO (2 478 m), sjezd lanovkou do Arabby. Lehčí varianta (1,5 z 5, 4 hod, ↑ 200 m, ↓ 200 m): od chaty Sass Beccei na COL DI ROSO (2 383 m) a zpět do sedla Passo Pordoi, busem do hotelu. Večeře.


7. den zájezdu Snídaně, odjezd busem do PORDOIJOCH, výjezd lanovkou na SASS PORDOI (2 950 m), základní varianta (2 z 5, 5 hod., ↑200 m, ↓200 m): přes skalní stupně na vrchol PIZ BOE (3 152 m) - nádherný a nezapomenutelný výhled, boční cestou zpět k chatě RIFUGIO PORDOI (2 829 m), poté opět k horní stanici a sjezd k busu, odpoledne odjezd do ČR.


8. den zájezdu Snídaně, odpoledne odjezd do ČR, příjezd v brzkých ranních hodinách.


Poznámka: Vzhledem k tomu, že naplnění turistické části programu je přímo závislé na vhodných povětrnostních podmínkách, CK si vyhrazuje právo na úpravu programu v případě nepříznivého počasí.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045