Římské Koloseum, Itálie

Antika v Neapolském zálivu

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Antika v Neapolském zálivu Antika v Neapolském zálivu Antika v Neapolském zálivu Antika v Neapolském zálivu

Popis zájezdu

Stručný popis
1. den Odjezd z ČR v dopoledních hodinách, přejezd přes Německo, Rakousko do Itálie, cesta busem přes noc. 2. den Krátká noční prohlídka Florencie, metropole Toskánska. Procházka k jedné z největších křesťanských staveb světa – dómu Santa Maria del Fiore se zvonicí a k Baptistériu, následuje prohlídka náměstí Signorie s Michelangelovou sochou Davida, shlédnutí Palazzo Vecchio a dalších památek. Zakončení cca 1,5 hodinové procházky u Mostu zlatníků. Následuje odjezd do Neapolského zálivu – příjezd v odpoledních hodinách. Ubytování v hotelu, individuální volno s možností koupání v moři, večeře, nocleh. 3. den Po snídani odjezd do oblasti Solfatara (fumaroly – horké páry, sirné výpary, horké bahno) - jediný činný ze 40 vulkánů Flegrejských polí, který vytváří obrovskou škálu nevídaných barev a výrazných čichových vjemů. Vulkán Solfatara pohřbil předměstí tehdejšího antického přístavu Puteoli i s částí gladiátorské arény. Průjezd a poté procházka historickým centrem Pozzuoli - prohlídka třetího největšího amfiteátru Itálie (po římském Colosseu a amfiteátru v Capue), přejezd k pozůstatkům chrámu Serapidé, individuální volno v centru. Po odjezdu z Pozzuoli přesun busem k malebným jezerům Averno (v antických bájích považováno za vstup do pekla) - první římský císař Augustus v této zóně založil lodní základnu Portus Julius – a Lucrino, které dle legendy vytvořil samotný Hercules. Návrat do hotelu v podvečerních hodinách, večeře a nocleh. 4. den Po snídani odjezd do legendární oblasti Baia, kterou již Horatius popsal jako nejkouzelnější záliv na světě – Aragonský hrad obsahuje museum Flegrejských polí s rozsáhlou sbírkou antických vykopávek. Po prohlídce následuje přejezd k sugestivnímu archeologickému parku – rozlehlý komplex budov, původní sídlo císařů (dnes zachovalé divadlo, zahrady, chrámy). Poté dá nezapomenutelná projížďka speciální lodí poznat zatopenému – kdysi majestátnímu - přístavu Portus Julius. Následuje zajížďka do Capo Misena k fascinantní Piscina Mirabilis, která ve starověku plnila funkci největší zásobárny pitné vody pro oblast Neapolského zálivu. Po krátkém volnu v Bacoli (původní římské město Bauli) následuje přejezd do Cumy. Prohlídka archeologického objektu, původně první řecké kolonie na italské pevnině (Diův chrám, Sibylina věštírna, Apollonův chrám). Návrat do hotelu v podvečerních hodinách, večeře a nocleh. 5. den Po snídani odjezd do přístavu a přejezd trajektem na „zelený ostrov“ Ischia. Půldenní okružní cesta po Ischii autobusem –informace o historii ostrova, poznání krás Ischie s několika zastávkami, procházka malebným městečkem Sant‘ Angelo, ochutnávka typických likérů a vín. Součástí výletu je návštěva archeologického muzea s unikátními nálezy z dob řeckého (Pithecusa - první řecká osada mimo řeckou vlast) i římského osídlení (Aenaria – hlavní dodavatel výzbroje do římského válečného přístavu Capum Misenum) ostrova. Půldenní volno na koupání v moři nebo v termálních bazénech. V odpoledních hodinách odjezd z ostrova Ischia, přejezd zpět na pevninu, večeře, nocleh. 6. den Po snídani odjezd do Říma, přeprava metrem do centra města, kde následuje půldenní prohlídka s průvodcem. Návštěva Vatikánu s prohlídkou a křesťanského chrámu sv. Petra. Dále budete moci obdivovat Andělský hrad, Pantheon, náměstí Navona, fontánu di Trevi, Kapitol a památník Emanuela II.. Samozřejmostí spjatou s antikou jsou Forum Romanum a Colosseum. Večer odjezd do České republiky. 7. den Návrat do ČR v dopoledních až odpoledních hodinách. ■ Důležité informace: Všechny výlety se konají vždy v doprovodu česky hovořícího průvodce a uskuteční se při minimálním počtu 30 osob. Změna programu vyhrazena

Ubytování
hotel***

Stravování
polopenze

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045