Římské Koloseum, Itálie

Antika a renesance

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava: Polopenze
Cena za osobu od: 12.190,-
Antika a renesance Antika a renesance Antika a renesance

Popis zájezdu

Ubytování
ubytování je zajištěno v Rimini, v hotelu*** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce. Snídaně kontinentální, večeře servírované.

Cena zahrnuje
dopravu lux. autobusem, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 7x polopenzí, prohlídka keramické dílny ve Faenze, ochutnávka likérů v San Marinu, návštěva sklípku s degustací - v okolí San Marina, služby českého průvodce, vybavení základními plánky navštívených míst, pojištění CK.

Trasa
VERONA - PERUGIA - ASSISI - RAVENNA - FAENZA - LORETO - GUBBIO - URBINO - RIMINI - SAN MARINO - BOLOGNA - BENÁTKY

Cena nezahrnuje
pobytovou taxu (cca 1,5 €/osoba/ den) , trajekt Chioggia/Benátky/Chioggia - cca 15 €/os., minimetro do centra Perugie cca 2 EUR (jedna jízda), doporučená částka na vstupy cca - 100 €.

Program zájezdu

1. den
Odjezd z Brna ve večerních hodinách.

2. den
Ráno zastávka ve VERONĚ - města proslulého milostným příběhem o Romeovi a Julii. Možnost návštěvy rodného domu Julie, baziliky San Zeno Maggiore, proslulého římského amfiteátru na náměstí Bra, krátké volno. Odpoledne příjezd do Rimini, ubytování, volný program, možnost koupání, večeře.

3. den
Snídaně, dopoledne odjezd k prohlídce PERUGIE, prohlídka starého jádra (fontána Maggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino), odpoledne prohlídka ASSISI, známé rodiště sv. Františka (basilika sv. Františka, Tempio di Minerva, basilica di Santa Chiara). Návrat na ubytování, večeře.

4. den
Snídaně, dopoledne odjezd do RAVENNY - hlavní město Západořímské říše (mauzoleum Galii Pacidii, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky),odpoledne prohlídka města FAENZA, slavného již od středověku díky své keramice. Po prohlídce návštěva a prohlídka jedné ze zdejších vyhlášených keramických dílen. Ve večerních hodinách návrat na ubytování, večeře.

5. den
Snídaně, dopoledne prohlídka proslulého LORETA, (Santa Casa). Při zpáteční cestě se zastavíme ve středověkém městě GUBBIO a ze starověku známého města Urbino (dóm Palazzo Ducale), večer návrat na ubytování, večeře.

6. den
Snídaně, dopoledne prohlídka historického centra RIMINI (Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův most) včetně návštěvy místního hlavního trhu. Odpoledne prohlídka San Marina. Poté dojedeme do sklípku na degustaci místních vín a typických produktů. Ve večerních hodinách návrat na ubytování, večeře.

7. den
Po snídani odjezd do BOLOGNI, prohlídka historického centra Bologna (šikmá věž, Neptunova fontána, basilika, sv. Petronia, universita). V odpoledních hodinách návrat k ubytování, večeře.

8. den
Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.

9. den
Snídaně, vyklizení pokojů, odjezd do Chioggi. Odsud přejezd lodí (trajekt za příplatek) k prohlídce BENÁTEK. Prohlídka města (nám. Sv. Marka, vévodský palác, plavební kanály), návrat lodí do Chioggi, večer odjezd autokarem zpět do ČR.

10. den
Příjezd do Brna v ranních hodinách.

Termíny zájezdu

OdDoDnyStravaCena za osobu
31.8. (Pá)9.9. (Ne)10Polopenze12.190,- Kč

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045