Římské Koloseum, Itálie

Antika a renesance

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Antika a renesance Antika a renesance Antika a renesance Antika a renesance Antika a renesance

Popis zájezdu

Popis
VERONA • PERUGIA • ASSISI • RAVENNA • FAENZA • LORETO • GUBBIO • URBINO • RIMINI • SAN MARINO • BOLOGNA • BENÁTKY

Cena zahrnuje
• dopravu luxusním autobusem • 6x ubytování s polopenzí v 3*hotelu • průvodcovské služby

Cena nezahrnuje
pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)

Příplatky
• jednolůžkový pokoj 2.990 Kč • trajekt Chioggia/Benátky/Chioggia cca 15 €/os. • minimetro do centra Perugie cca 2 € (jedna jízda)

Způsob prodeje
na vyžádání

Program zájezdu

1. den
Odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy ve večerních hodinách. Noční přejezd do Itálie.

2. den
Dopoledne návštěva Verony - města proslulého milostným příběhem o Romeovi a Julii. Možnost návštěvy rodného domu Julie, baziliky San Zeno Maggiore, proslulého římského amfiteátru na náměstí Bra, krátké volno. Odpoledne příjezd do Rimini, ubytování, volný program, možnost koupání.

3. den
Dopoledne odjezd k prohlídce Perugie , prohlídka starého jádra (fontána Maggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino), odpoledne prohlídka Assisi , známé rodiště sv. Františka (basilika sv. Františka, Tempio di Minerva, basilica di Santa Chiara). Návrat na ubytování.

4. den
: Dopoledne odjezd do Ravenny - hlavní město Západořímské říše (mauzoleum Galii Pacidii, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky), odpoledne prohlídka města Faenza , slavného již od středověku díky své keramice. Po prohlídce návštěva a prohlídka jedné ze zdejších vyhlášených keramických dílen. Ve večerních hodinách návrat na ubytování.

5. den
Dopoledne prohlídka proslulého Loreta , (Santa Casa). Při zpáteční cestě se zastavíme ve středověkém městě Gubbio a ze starověku známého města Urbino (dóm Palazzo Ducale), večer návrat na ubytování.

6. den
Dopoledne prohlídka historického centra Rimini (Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův most) včetně návštěvy místního hlavního trhu. Odpoledne prohlídka San Marina . Poté dojedeme do sklípku na degustaci místních vín a typických produktů. Ve večerních hodinách návrat na ubytování.

7. den
Dopoledne návštěva Bologni , prohlídka historického centra (šikmá věž, Neptunova fontána, basilika, sv. Petronia, universita). V odpoledních hodinách návrat na ubytování.

8. den
Ráno vyklizení pokojů, krátká zastávka v Chioggi - historické centrum (dle časových možností). Přejezd lodí (trajekt za příplatek) k prohlídce Benátek . Prohlídka města (nám. sv. Marka, vévodský palác, plavební kanály), návrat lodí do Chioggi, večer odjezd autobusem zpět do ČR.

9. den
Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045