Římské Koloseum, Itálie

Antické Památky Řecka S Pobytem V Tolu

Destinace: Řecko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Antické Památky Řecka S Pobytem V Tolu Antické Památky Řecka S Pobytem V Tolu Antické Památky Řecka S Pobytem V Tolu Antické Památky Řecka S Pobytem V Tolu Antické Památky Řecka S Pobytem V Tolu

Popis zájezdu

Přijměte pozvánku do "kolébky evropské civilizace", za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu)

Program zájezdu

1. den: odjezd z republiky v odpoledních hodinách do Itálie.

2. den: příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem.

3. den: vylodění v řecké Igoumenitse a odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.

4. den: navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO) - sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna, kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na ubytování do TOLA.

5. den: pobyt u moře, individuální volno.

6. den: celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7 000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, Parthenón, Dionýsovo divadlo), Agora, Archeologické muzeum, Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk. Návrat na ubytování.

7. den: pobyt u moře. Doporučujeme fakultativní lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 30 EUR).

8. den: archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). MYKÉNY (UNESCO) - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána. EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Náfplio - mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi - největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.

9. den: pobyt u moře, individuální volno.

10. den: odjezd do starověké OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.

11. den: plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.

12. den: předpokládaný návrat v dopoledních hodinách do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045