Římské Koloseum, Itálie

Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh

Destinace: Velká Británie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh

Popis zájezdu

Cena zahrnuje
PROGRAM A – dopravu klim. autobusem, trajekt do Anglie, průjezd tunelem pod kanálem zpět, 10× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 10× snídani, služby průvodce, pojištění CK. PROGRAM B – leteckou přepravu Brno – Londýn – Brna nebo Praha – Londýn – Praha, letištní taxy, dopravu klim. busem v UK, 11× ubytování v hotelu ve 2lůž. pokojích, 11× snídani, průvodce.

Příplatky
1/1 – 5 900 Kč, 10× večeře – 5 100 Kč.

Trasa
Londýn – York – Jedburgh – Edinburgh – Pitlochry – Blair Athol – Inverness – Loch Ness – Loch Lomond – Glasgow – Chester – Cardiff – Bath – Torquay – Land´s End – Stonehenge – Windsor – Londýn

Upřesnění trasy
B - mimo Opavu K - mimo Pardubice, Chrudim

Cena nezahrnuje
pojištění storna viz s. 1 katalogu, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 90 GBP.

Program zájezdu

1. den
Odjezd z Brna kolem poledne. Cesta přes noc přes Německo.

2. den
Trajektem přes kanál La Manche do Doveru, LONDÝN. Uložení zavazadel v hotelu. Metrem do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství , Big Ben, Parlament, Horse Guards, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z muzeí nebo procházky v parcích Hyde Park nebo St. James Park. Večerní Londýn: China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva velkého kola London Eye. Návrat do hotelu metrem.

3. den
YORK, jedno z nejkrásnějších měst Anglie – katedrála, která je největší gotickou stavbou v Británii, procházka po hradbách a úzkými uličkami středověké čtvrti s hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem Dobyvatelem. Neopemeneme krásná posezení kolem řeky Ouse.

4. den
Odjezd do Edinburghu. Zastávka v JEDBURGHU – skotském hraničním městě sopatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH , skvost mezi skotskými městy: hrad, ve kterém jsou skotské korunovační klenoty, procházka po Royal mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských hospod až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským sídlem britské královny. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie, která uchvátí bohatostí svých sbírek.

5. den
Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návstěva kouzelné skotské vesničky PITLOCHRY a výrobny whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou. Odpoledne zastávka u jednoho z nejkrásnějších zámků ve Skotsku BLAIR ATHOL.

6. den
Jezero LOCH NESS, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART s kouzelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Malebné městečko FORT AUGUSTUS. Procházka k opatství, odkud vyjíždí lodě na okružní plavby po jezeře a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném NEPTUNOVO SCHODIŠTĚ. Po poledni krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie BEN NEVIS a přejezd kouzelnou skotskou krajinou k druhému nejznámějšímu skotskému jezeru LOCH LOMOND.

7. den
Průjezd největším anglickým národním parkem – LAKE DISTRICT, ve kterém se mezi strmými vrcholky tísní 16 velkých jezer a malebné kamenné vesničky. Návštěva jednoho z nejzachovalejších historických měst Anglie – CHESTRU. Procházka městem s katedrálou, hradem i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními arkádami obklopenými nádherným tříkilometrovým okruhem středověkých a římských hradeb s věžemi a branami.

8. den
Návštěva nejstaršího národního parku v Británii – SNOWDONIE. Průjezd kouzelnou přírodou Walesu až do jeho jižní části s dalším neméně krásným národním parkem Brecon Beacons. Zastávka a krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu PEN Y FAR. Večerní prohlídka CARDIFFU, hlavního města Walesu s mohutným hradem, krásnými parky i příjemnými posezeními.

9. den
Návštěva města BATH , architektonického skvostu Anglie. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejkrásnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského letoviska TORQUAY, které je hlavním centrem Anglické riviéry.

10. den
Celodenní návštěva jihozápadního cípu Anglie – hrabství CORNWALL, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Zastávka ve vesnici TINTANGEL s působivými troskamI hradu a keltského kláštera, návštěva nejzápadnějšího cípu Anglie – LAND´S END s jedinečným výhledem na Atlantik, zastávka u normanského kláštera ST. MICHAEL´S MOUNT, který se podle přílivu mění v ostrov.

11. den
Odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem STONEGENGE. Odpoledne zastávka ve WINDSORU proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěva jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku.

12. den
Další část prohlídky LONDÝNA: katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu řeky Temže, kde se střídají historické budovy se supermoderními stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Prohlídka pevnosti Tower s korunovačními klenoty. Lodí po Temži okolo londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich .Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer odjezd do Folkestone a průjezd tunelem do Francie, noční přejezd.

13. den
Odpoledne příjezd do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045