Římské Koloseum, Itálie

Anglie - paláce, zámky, hrady, zahrady a Londýn

Destinace: Velká Británie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Anglie - paláce, zámky, hrady, zahrady a Londýn Anglie - paláce, zámky, hrady, zahrady a Londýn Anglie - paláce, zámky, hrady, zahrady a Londýn Anglie - paláce, zámky, hrady, zahrady a Londýn Anglie - paláce, zámky, hrady, zahrady a Londýn

Popis zájezdu

Anotace
- cesta tam bez nočního přejezdu - návštěva aristokratického sídla Blenheim Palace - prohlídka botanické zahrady Kew Gardens s nejucelenější sbírkou na světě Kam se s námi podíváte Bodiam Castle – Brighton - Blenheim Palace – Oxford - Cotswolds – Windsor – Londýn - Hampton Court - Kew Gardens
Zájezd je určen i pro ty z Vás, kteří již Londýn navštívili a chtěli by poznat další zajímavá místa jižní Anglie. Navštívíme majestátní honosné aristokratické a královské paláce, stejně jako krásné zahrady a anglické parky, které po staletí k Anglii patří.

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• přejezd přes La Manche,
• 4x ubytování – 1x v hotelu, 3x v soukromí (2lůžkové pokoje),
• 3x polopenzi,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné,
• fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč


Nástupní místa
23.08. – 28.08. odjezd N, F + Brno Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách. Nocleh ve Francii.

2. den zájezdu
Brzy ráno pokračujeme do Anglie. Zastávka v malebném RYE, starobylé opevněné městečko s pitoreskními uličkami. Návštěva BODIAM CASTLE, pohádkový hrad ze 14. století obehnaný vodním příkopem, který se řadí k nejromantičtějším v Anglii. Poté prohlídka jedinečného města BRIGHTON oblíbeného letoviska anglických aristokratů, jehož hlavní atrakcí je výstřední „orientální“ Royal Pavilion. Přejezd na ubytování.

3. den zájezdu
Návštěva aristokratického sídla BLENHEIM PALACE (UNESCO), vrcholné dílo baroka v Anglii, které bylo postaveno pro vítěze bitvy u Blenheimu, J. Churchilla. Kromě paláce má toto skvostné sídlo i nádherný park a zahrady. OXFORD, staré univerzitní město s mnoha starobylými kolejemi a monumentální architekturou. Projížďka po náhorní vápencové plošině, kraji COTSWOLDS, který oplývá rozkošnými středověkými domy z místního vápence.

4. den zájezdu
Zámek WINDSOR, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Následuje prohlídka západního okraje LONDÝNA, kde navštívíme HAMPTON COURT, jeden z nejvýznamnějších paláců Anglie, jehož exteriér představuje směsici tudorovského a anglického baroka. Pýchou paláce jsou též pečlivě obnovené barokní zahrady se vzácnými rostlinami a geometricky řešenými záhony. Dále Královské botanické zahrady KEW GARDENS (UNESCO) s nejucelenější botanickou sbírkou na světě - tisíce druhů vzácných a exotických rostlin, Palmový skleník, skleník princezny z Walesu, vyhlídková věž, herbáře, čínská pagoda aj.

5. den zájezdu
Přejezd do LONDÝNA, devítihodinová prohlídka metropole, možnost navštívit mnohá atraktivní místa, jakými jsou budovy Parlamentu s legendárním Big Benem, Westminsterské opatství (UNESCO), Hyde Park s proslulým řečnickým koutkem, centrum City s katedrálou sv. Pavla, Tower (UNESCO) aj. Večerní přejezd kanálu La Manche.

6. den zájezdu
Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045