Římské Koloseum, Itálie

Andalusie s pobytem na Costa del Sol

Destinace: Španělsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Andalusie s pobytem  na Costa del Sol Andalusie s pobytem  na Costa del Sol Andalusie s pobytem  na Costa del Sol Andalusie s pobytem  na Costa del Sol Andalusie s pobytem  na Costa del Sol

Popis zájezdu

Anotace
Pobytově poznávací zájezd Málaga - Costa del Sol - Gibraltar - Granada - Alhambra - Almuněcar - Córdoba
Zájezd nám nabízí možnost spojení příjemného pobytu na plážích pobřeží Costa del Sol, které se táhnou od Malágy až téměř k Gibraltaru s poznáváním nekrásnějších míst kouzelné Andalusie. Costa del Sol je pobřeží plné slunečního svitu a na své si tu přijdou i milovníci golfu a vodních sportů.

Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha - Málaga - Praha, letištní taxy, transfer z letiště do hotelu a zpět, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi formou bufetu, transfery a výlety autokarem, průvodce

Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek
výlet do Córdoby 990 Kč, rezervace a vstup do paláce Alhambra v Granadě 590 Kč (rezervace v CK, rezervaci však španělská CK potvrdí až měsíc před odjezdem, nebude-li potvrzeno, částka bude klientovi obratem vrácena), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč, 1lůžk. pokoj 3.490 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

Nástupní místa
trasa L2

Program zájezdu

1. den zájezdu Odlet z Prahy do Málagy, transfer do hotelu na pobřeží Costa del Sol.


2. den zájezdu Pobyt u moře individuální volno.


3. den zájezdu Celodenní výlet na GIBRALTAR - prohlídka britské kolonie. Procházka městem, možnost výhodných nákupů či výletu místními minibusy po skalnatých vrcholcích. K nezapomenutelným dojmům patří setkání s místním opičím „obyvatelstvem“. Odjezd zpět na pobřeží Costa del Sol.


4. den zájezdu Pobyt u moře. Možnost fakultativních výletů.


5. den zájezdu Celodenní výlet do GRANADY. Přejezd pohořím Sierra Nevada. Dopoledne příjezd do Granady, prohlídka města s působivou katedrálou a královskou kaplí, návštěva paláce ALHAMBRA, který se rozkládá na vrcholu pahorku La Sabika a je námětem mnoha pohádkových příběhů, překrásné zahrady GENERALIFE, kompozice cest, patií, jezírek, fontán a květů. Při zpáteční cestě zastávka v ALMUNĚCARU - příjemné letovisko na pobřeží Costa del Sol, procházka jeho historickou čtvrtí. Večer návrat do hotelu.


6. den zájezdu Fakultativní výlet do CÓRDOBY nebo volno, pobyt u moře. V Córdobě můžete navštívit nádhernou mešitu - velké dílo islámské kultury, Alcazar - zdejší zahrady, plné jezírek, fontán a pomerančovníků patří k nejkrásnějším v Andalusii, židovskou čtvrť - Juderia - malá Sinagoga, dům Casa Andalusii, židovskou a starou čtvrť s typickými bílými stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími.


7. den zájezdu Volno, pobyt u moře, možnost fakultativních výletů.


8. den zájezdu Transfer z hotelu na letiště. Odlet z Málagy do Prahy.


Upozornění:
Na Gibraltar doporučuje ministerstvo zahraničí cestovní pas!

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045