Římské Koloseum, Itálie

Andalusie - památky UNESCO a přírodní památky

Destinace: Španělsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Andalusie - památky UNESCO a přírodní památky Andalusie - památky UNESCO a přírodní památky Andalusie - památky UNESCO a přírodní památky Andalusie - památky UNESCO a přírodní památky Andalusie - památky UNESCO a přírodní památky

Popis zájezdu

Anotace
Poznávací zájezdy Španělsko 2014 Antequera - El Torcal - NP Fuente de Fiedra - Sevilla - Jerez de la Frontera - Cádiz - Gibraltar - Torremolinos - Benalmadena - Ronda - Montilla - Córdoba - Granada - Loja - Frigiliana - Nerja - Malaga Perly maurské architektury (UNESCO): Sevilla, Cordóba, Granada a komplex maurských paláců Alhambra i nejstarší megalitické stavby Evropy, turistika v přírodním parku El Torcal a Sierra de Grazalema, bílé vesnice, Ronda, kolébka corridy či pravěké jeskyně, víno a rytmy flamenca to je Andalusie.


Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha - Málaga – Praha, letištní taxy, dopravu busem po Španělsku, 7x ubytování v hotelích *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x vnitrozemí, 1x u Sevilly, 4x Torremolinos), 7x polopenzi, průvodce

Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. služby, místní dopravu, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek
vstup do Alhambry 650 Kč, fakult. výlet do Córdoby 6.den 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč str. 2 katalogu s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč, 1lůžk. pokoj 3.400 Kč (zde povinné při nedoobsazení)

Nástupní místa
trasa L2

Program zájezdu

1.den zájezdu Odlet Praha-Malaga, transfer do hotelu.


2.den zájezdu Výlet do pohoří Torcal: ANTEQUERA (původně římská Anticaria) - s maurskou pevností a řadou kostelů, návštěva dolmenu Dolmen de Menga, turistika v přírodním parku EL TORCAL – působivé vápencové skály.


3.den zájezdu Cesta přes NP FUENTE DE FIEDRA do perly Andalusie SEVILLY - katedrála, věž La Giralda, Alcázar, rezidence emirů, zahrady Reales Alcázares, patia, radnice a paláce zdobené azulejos, židovská čtvrť Santa Cruz, synagoga, atmosféra uliček, zahrady Maria Luisa, moderní čtvrť výstaviště, ubytování u Sevilly.


4.den zájezdu Cesta podél NP Doňana, JEREZ DE LA FRONTERA - město proslavené jezdeckou španělskou školou a vínem sherry, romantika přístavu El Puerto de Santa Maria, ochutnávka sherry. CÁDIZ - katedrála a překrásné zahrady. Variantně dle počasí návštěva GIBRALTARU, britské kolonie s pevností střežící průliv mezi Evropou a Afrikou, Gibraltarská skála, fakult. terénními vozy na vrchol, vyhlídka na Afriku, opice makaky nebo písečné pláže Cadizu či na pobřeží Costa del Sol, ubytování v TORREMOLINOS.


5.den zájezdu Cesta pohořím Sierra de Ronda do městečka RONDA - kolébka coridy a město Hemingwaye, kaňon Tajo, muzeum corridy, ochutnávka místních specialit a vín nebo turistická procházka do kaňonu řeky s výhledy na Rondu, cestou bílých vesniček (pueblos blancos). Návštěva geologického divu Andalusie propast GARGANTA DEL CHORRO, cesta pobřežím a pobyt u moře na Costa del Sol.


6.den zájezdu Fakult. maurská cesta na sever Andalusie, zastávka v oblasti vína a keramiky azulejos MONTILLA, možnost nákupu specialit a vína. CÓRDOBA - maurské město na řece Guadalquir, židovská čtvrť, Mezquita (mešita přeměněná na katedrálu), kouzelné uličky (v květnovém termínu „Slavnost pátií“), rozsáhlé zahrady, Alcázar s pevností katolických králů, arabský trh. Variantně relaxace u moře v TORREMOLINOS a procházka podél pobřeží nebo možnost indiv. vlakem do BENALMADENY (hrad, akvárium nebo lanovou do hor Mijas s turist. trasami) nebo do MALAGY (historické centrum, Picasso). Večer možnost shlédnutí vystoupení flamenga, návrat na ubytování.


7.den zájezdu Celodenní výlet do města GRANADA - jedno z nejkrásnějších měst světa pod vrcholky Sierra Nevada, prohlídka komplexu paláců, pevností a zahrad maurských vládců – ALHAMBRA a ZAHRADY GENERALIFE, jedinečná maurská architektura, Lví dvůr, královský palác, uličky Albaicínu a maurská historie, cesta krajem bílých horských vesniček Las Alpujarras. LOJA - vyhlídky na pohoří Sierra Nevada.


8.den zájezdu Po pobřeží Costa del Sol a za bílými vesničkami: FRIGILIANA (keramika s arabskými ornamenty), místní trhy a turistika v kaňonu s úchvatnými vyhlídkami. NERJA na vysokém útesu nad mořem, pravěká jeskyně Cuevas de Nerja, vyhlášené pochoutky tapas. MALAGA, přístav od dob Féničanů, katedrála přezdívaná Jednoruká, Nadace Picassa, hrad Alcazaba z 8. až 11. stol. se zahradami, archeologické muzeum, ruina hradu Castillo de Gibralfaro, večerní atmosféra, transfer na letiště, odlet pozdě v noci.


9.den zájezdu Přílet do Prahy k ránu.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045