Římské Koloseum, Itálie

Alsasko, Lotrinsko, Romantické Údolí Rýna A Mosely

Destinace: Rakousko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Alsasko, Lotrinsko, Romantické Údolí Rýna A Mosely

Popis zájezdu

Program : 1.den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. 2. den – Ráno příjezd do hlavního centra Alsaska. Štrasburk (UNESCO) – „křižovatka Evropy“, katedrála Notre Dame, pitoreskní čtvrť s kanály „Petite France“, kryté mosty aj. Putování po ROUTE DE VIN - „Alsaskou vinnou cestou“. Mohutný hrad HAUT KOENIGSBOURG, impozantní hrad nad vesnicí St-Hippolyte.RIQUEWIR – vesnička uprostřed podvogézských viničních kopců zvaná „perla alsaských vinic“. Byla ušetřena válek, a proto je zde nejlépe zachován půvab starobylé vinařské obce. 3.den - NANCY (UNESCO) – v minulosti sídlo lotrinských vévodů, architektonicky velmi zajímavé město s rozlehlým Stanislavovým náměstím. METZ (Méty) – významné hraniční město s pozoruhodnou historií. Centrum města s mnoha kostely postavené na soutoku řek Seille a Mosele. 4.den - Romantické ÚDOLÍ MOSELY: Město TREVÍR – jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby (např. monumentální brána) i dob pozdějších. BERNKASTEL – městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. ELTZ – zde se nachází jeden z nejkrásnějších pohádkových hradů v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz. 5. den – CÁCHY – město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmibokou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínské doby, dále gotická radnice, lázeňský park, kolonáda aj. KOLÍN NAD RÝNEM – město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu – ohromným Dómem, množstvím románských kostelů a dalšími památkami. BONN – bývalé hlavní město SRN, rodné město L. van Beethovena založené Římany v r. 11 př.n.l. 6. den – Možnost romantické plavby lodí z KOBLENZE, města malebně položeného na soutoku Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna dominují romantické mohutné hrady, např. zámek STOLZENFELS, hrady RHEINFELS, „Kočka“ a „Myš“. Lodí také připlujete k proslulé SKÁLE LORELAI, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka MOHUČE, arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském slohu. Večer odjezd do ČR. 7. den – Příjezd v časných ranních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045