Římské Koloseum, Itálie

Alsaská pohádka nejen o víně a slavnost trubačů

Destinace: Francie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Alsaská pohádka nejen o víně a slavnost trubačů Alsaská pohádka nejen o víně a slavnost trubačů Alsaská pohádka nejen o víně a slavnost trubačů Alsaská pohádka nejen o víně a slavnost trubačů Alsaská pohádka nejen o víně a slavnost trubačů

Popis zájezdu

Anotace
Poznávací zájezdy Francie - Alsasko Strasbourg - Obernai - St. Hippolyte - Thann - Kaysersberg - Éguisheim - Turckheim - Colmar - Riquewihr - Ribeauvillé
Málokde v Evropě se podařilo tak stmelit kulturu dvou národů jako v Alsasku, o tom svědčí i zvyky a svátky. V září vás čeká alsaská slavnost roku – průvod trubačů a v době Adventu zimní pohádka a vánoční trhy ve Strasbourgu.


Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, průvodce

Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 1.100 Kč, 2x snídaně 360 Kč, 1x večeře 550 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu 150 Kč

Sleva
3. osoba na přistýlce 720 Kč

Program zájezdu

Poznávací zájezdy Francie - Alsasko - program

Alsaská pohádka nejen o víně a slavnost trubačů

1. den zájezdu Odjezd ve večerních hodinách do Francie.


2. den zájezdu STRASBOURG, „křižovatka Evropy“, gotická katedrála, čtvrť s kanály „Petite France“. OBERNAI, rodiště patronky Alsaska sv. Otýlie, středověké centrum s hrázděnými domy, hrad Haut–Koenigsbourg nad vesnicí ST-HIPPOLYTE.


3. den zájezdu Město THANN s gotickou katedrálou, procházka mezi vinohrady, vyhlídková cesta na Grand Ballon, nej¬vyšší vrchol Vogéz, turistika, jezera Lac Blanc a Lac Vert, hrázděné město KAYSERSBERG. ÉGUISHEIM - středověké město s hradem, fakult. ochutnávka vína a sýru Münster. TURCKHEIM, malebné městečko s večerním překvapením.


4. den zájezdu COLMAR, čtvrť „Petite Venice", hrázděné domy, fakult. projížďka lodí po kanále, RIQUEWIHR, nejkrásnější ves na vinné stezce. RIBEAUVILLÉ, půvabné městečko na úpatí tří hradů, vinařská slavnost trubačů s průvodem alegorických vozů a rytí¬řů na koních, variantně turistika mezi hrady a vinicemi, fakult. večeře – alsaská specialita tarte flambée, kohout na víně.


5. den zájezdu Návrat do ČR v ranních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045