Římské Koloseum, Itálie

Adventní víkend ve Wroclawi

Destinace: Polsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní víkend ve Wroclawi

Popis zájezdu

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování v hotelu *** ve Wroclawi,
• 1x snídani,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné,
• fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 400 Kč,
• komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč,
• nástup Praha + 400 Kč,
• nástup Pöděbrady + 400 Kč,


Nástupní místa
11.12. - 11.12. odjezd O + Praha, Poděbrady
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd z ČR, zastávka v Klodzku, prohlídka města s průvodcem, uvidíte Staré Město, Baziliku Panny Marie, kde se nachází hrobka Arnošta z Pardubic, tzv. Malý Karlův Most. Poté přejezd do Wroclawi, odpoledne prohlídka historického jádra města s průvodcem, Dómský ostrov s mnoha nádhernými kostely, Tržnice, Univerzita, Jatki, Hlavní náměstí (Rynek), kde budete moct obdivovat pestrobarevné štítové domy, z nichž jsou nejznámější domy pojmenované Jeníček a Mařenka. Náměstí dominuje radnice, v jejích sklepeních se nachází nejstarší pivnice z Polsku, tzv. Pivnice Swídnická. Adventní trhy, které se konají na Solném náměstí a Vratislavském Rynku. Zájemci mohou navštívit Sky Tower – místní mrakodrap, z jehož 49. patra máte celou Wroclaw jako na dlani. Ubytování v hotelu nedaleko centra a pro zájemce večerní Wroclaw.

2. den zájezdu
Po snídani dokončení prohlídky Wroclawi, na trzích ochutnávka místních specialit, k nimž patří pitný med nebo uzený grilovaný sýr s brusinkami. Po poledni přejezd do starobylého města Swídnice, rodiště třetí manželky Karla IV., prohlídka historické části města a jedné z největších hrázděných budov na světě, evangelického Kostela Míru s dechberoucí barokní výzdobou. V podvečer odjezd do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045