Římské Koloseum, Itálie

Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře

Destinace: Rakousko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře Adventní Vídeň a představení ve Vídeňské Státní opeře

Popis zájezdu

Anotace
Zveme vás na krásný adventní víkend ve Vídni, který umocní představení ve Vídeňské Státní opeře. Předvánoční doba ve Vídni má zvláštní kouzlo, spojené s nádechem historie v takových místech, jakými jsou někdejší habsburská rezidence Schönbrunn nebo slavná Ringstrasse.


Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu ve Vídni - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, pobytovou taxu, průvodce

Cena nezahrnuje
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč, nástup Praha 400 Kč

Sleva
nástup v Brně 200 Kč

Program zájezdu


1. den zájezdu Odjezd v ranních hodinách do vánoční VÍDNĚ (UNESCO), před polednem příjezd a následuje první část prohlídky historické části města okolo Stephansdomu - katedrála sv. Štěpána, úzké středověké uličky mezi barokními budovami a šlechtickými domy, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg – bývalá císařská rezidence aj. Individuální volno na Radničním náměstí k návštěvě slavného adventního trhu Christkindlmarkt. Doporučujeme i jablečný štrúdl nebo dortík Sacher v jedné z vídeňských kavárniček. K večeru se odjedeme ubytovat a zájemci o bohatý kulturní zážitek odjedou večer místní dopravou s průvodcem na představení do Vídeňské Státní opery, která je jednou z nejpřednějších operních scén světa a první budova kterou nechal postavit František Josef I. na prestižní Ringstrasse. Po představení návrat na hotel. Ostatní individuální volno ve Vídni.

2. den zájezdu Po snídani dokončíme prohlídku historické Vídně – procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, Albertina, projdeme po životem pulzující ulicí Graben a odjedeme navštívit předvánočně vyzdobený zámek SCHÖNBRUNN (UNESCO), zde se v roce 1830 narodil císař František Josef I. Vnitřní vybavení ve stylu rokoka láká překrásnými interiéry, exteriéry nás okouzlí překrásnými zahradami a vánočním trhem u zámku - tradiční výrobky ručních řemesel, šperky a rustikální ozdoby na stromeček... V podvečerních hodinách odjezd do republiky.

Poznámka pro zájemce o lístky na představení ve Vídeňské Státní opeře!
Vstupenky na představení nejsou v ceně zájezdu. V době tisku katalogu nebyl ještě znám program na 2. polovinu roku 2014. Bližší informace o konkrétním představení 06.12. a ceně podá CK. Ceny vstupenek střední a vyšší třídy se pohybují v rozmezí 50 -120 €, dle vašeho výběru. Většina vstupenek se prodává měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná vaše včasná rezervace! Na představení postačí formální společenský oděv.
Ředitelství Státní opery ve Vídni si vyhrazuje právo na změnu programu i případnou změnu sólistů.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045