Římské Koloseum, Itálie

Adventní Vídeň a opera Falstaff - Giuseppe Verdi

Destinace: Rakousko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní Vídeň a opera Falstaff - Giuseppe Verdi Adventní Vídeň a opera Falstaff - Giuseppe Verdi Adventní Vídeň a opera Falstaff - Giuseppe Verdi Adventní Vídeň a opera Falstaff - Giuseppe Verdi Adventní Vídeň a opera Falstaff - Giuseppe Verdi

Popis zájezdu

Anotace
- Doporučujeme včasnou rezervaci - Kouzelný adventní víkend Kam se s námi podíváte

Pozvání na krásný adventní víkend ve Vídni, který umocní představení ve Vídeňské Státní opeře Falstaff od Giuseppe Verdiho. Předvánoční doba ve Vídni má zvláštní kouzlo, spojené s nádechem historie v takových místech, jakými jsou někdejší habsburská rezidence Schönbrunn nebo slavná Ringstrasse.

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování v hotelu Ibis** ve Vídni- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
• 1x snídani,
• pobytovou taxu,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné,
• fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč


Nástupní místa
09.12. - 10.12. odjezd A + Mikulov + Boskovice
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Sleva
• sleva Senior + 55 - ze základní ceny 3%
• nástup v Brně a Mikulově 200 Kč

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v ranních hodinách do VÍDNĚ. Prohlídka historického centra (UNESCO), secesní architektura, procházka po slavné Ringstrasse s monumentálním Dómem sv. Štěpána aj. Individuální volno na Radničním náměstí, nejznámější adventní trh Christkindlmarkt. V podvečer se odjedeme ubytovat, individuální volno ve Vídni, večerní město. Zájemci o operu FALSTAFF (Giuseppe Verdi), jejíž předlohou se staly hry Williama Shakespeara Veselé paničky windsorské a Jindřich IV., odjedou večer s průvodcem na představení do Vídeňské Státní opery, která je jednou z nejpřednějších operních scén světa. Po představení návrat na hotel.

2. den zájezdu
Dopoledne prohlídka předvánočně vyzdobeného zámku SCHÖNBRUNN (UNESCO) s krásnými interiéry, hlavní sídlo císařského rodu Habsburků. Prohlídka zámku, rozlehlých zahrad, vánoční trhy u zámku. Odpoledne dokončíme prohlídku Vídně, variantně možnost návštěvy muzeí a světových galerií. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045