Římské Koloseum, Itálie

Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu

Destinace: Německo, Rakousko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu Adventní Salcburk, Berchtesgaden a průvod čertů ve Schladmingu

Popis zájezdu

Anotace
Kam se s námi podíváte
Oberndorf - Salcburk - Berchtesgaden - Königsee - Ramsau - Schladming
V průběhu zájezdu si v této předvánoční době budeme plnými doušky užívat neopakovatelnou sváteční atmosféru Salcburku a Berchtesgadenu. Klidné a pohodové, ale také plné živých tradic, to je kouzlo vánočních trhů této oblasti. Na závěr Schladming, legendární průvod čertů, dlouholetá tradice, kde se „čertovské řemeslo“ dědí z generace na generaci.

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
• 1x snídani,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné, fakult. služby, plavbu po Königsee a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 500 Kč,
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč


Nástupní místa
A, L + Benešov, Tábor, České Budějovice, Brno (+500), Velká Bíteš (+500), Velké Meziřící (+500), Jihlava (+500), Humpolec (+500)
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd z republiky, kolem poledne příjezd do městečka OBERNDORF, krátká prohlídka městečka pod Alpami, působivá atmosféra, náměstí Tiché noci, kaplička Stille Nacht. Pokračujeme do nedalekého SALCBURKU, návštěva historického jádra (UNESCO), náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se známou zvonkohrou, Getreidegasse – jedna z nejdelších a nejmalebnějších ulic v historickém centru, Mozartův rodný dům, tradiční adventní trhy - Historický vánoční trh na náměstí Domplatz nebo vánoční trh na náměstí Mirabellplatz, působivé dekorace, kulinářské speciality, kulturní program aj.
2. den zájezdu
Pokračujeme do BERCHTESGADENU s neopakovatelnou atmosférou a kouzelnou kulisou pro konání vánočních trhů. Prohlídka historického centra městečka, toulání po trzích které zpříjemní svařené víno, bavorské dobroty, živé tradice a alpská lidová muzika. Bartolomějské Vánoce, fakult. plavba po jezeře Königsee až ke kostelu sv. Bartoloměje. V pozdních odpoledních hod. zastávka u kostela sv. Sebastiana v RAMSAU, symbol zdejší krajiny a následuje horské středisko SCHLADMING, kde si nenecháme ujít pověstné čerty a zúčastníme se největšího průvodu čertů na světě tzv. Krampuslaufy, které mají v Rakousku dlouholetou tradici. Po čertovském představení a pokud před pekelníky „neutečeme“, odjedeme v pozdních večerních hodinách do ČR. Předpokládaný návrat v časných ranních nedělních hodinách (27.11.).

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045