Římské Koloseum, Itálie

Adventní Řím, Město Tisícileté Historie

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní Řím, Město Tisícileté Historie

Popis zájezdu

Prožijte s námi advent v Římě, ponoříme se do slavnostní nálady města, navštívíme vánoční trh na Piazza Navona, ochutnáme neméně slavné Pandorro nebo Torrone, vánoční atmosféru nasajeme u baziliky sv. Petra. Prohlédneme si všechny nejvýznamnější památky „věčného města“ a budeme mít příležitost shlédnout, jakým způsobem se v této metropoli slaví Vánoce. Prožijte tedy s námi advent v Římě a vychutnejte si kouzlo italských Vánoc.

Ubytování je zajištěno v hotelu*** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím

Program zájezdu

1. den: Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do Říma , transfer do hotelu. Individuální volno, alternativně procházka s průvodcem po městě plném betlémků a vánoční nálady.

2. den: Celodenní prohlídka Řím Vatikán (UNESCO), náměstí sv. Petra s  kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame Michelangelova Pieta, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na světě Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi největší římská fontána a díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě. Večerní město, individuální volno.

3. den: Řím antické velkoměsto, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. až 4. stol., Koloseum nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města.

4. den: Snídaně, individuální volno, dle letového řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045