Římské Koloseum, Itálie

Adventní Krakow a solný důl Wieliczka

Destinace: Polsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní Krakow a solný důl Wieliczka Adventní Krakow a solný důl Wieliczka Adventní Krakow a solný důl Wieliczka Adventní Krakow a solný důl Wieliczka

Popis zájezdu

Anotace
- solný důl Wieliczka v ceně Kam se s námi podíváte

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování v hotelu *** nedaleko centra Krakova,
• 1x snídani formou bufetu,
• vstupné do solného dolu (prohlídka 120 minut),
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné,
• fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• večeře v hotelu 300 Kč,
• komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč


Nástupní místa
03.12. - 04.12. odjezd D, G
10.12. - 11.12. odjezd D, G
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Sleva
• při nástupu na trase Olomouc - Český Těšín - 200 Kč/os.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd do Krakowa - jednoho z největších a nejstarších měst v Polsku. Prohlídka města s průvodcem - katedrála, ve které bylo korunováno 37 polských králů a princů, královský hrad Wavel, krakowský rynek, tržnice Sukiennice, Radniční věž... Ubytování nedaleko centra Krakowa. Individuální volno k procházkám po adventních trzích, k nákupům dárků nebo posezení u hrníčku svařeného vína. Večerní Krakow s průvodcem nebo individuální volno.

2. den zájezdu
Po snídani dokončení prohlídky Krakowa, krátké individuální volno a přejezd do cca 10 km vzdálené Wieliczky - jednoho z nejproslulejších solných dolů na světě, který je zapsán na Seznamu UNESCO a jež vznikal více než 700 let postupnou těžbou soli - ve středověku byla sůl mocným nástrojem vládců. Prohlídková trasa je dlouhá cca 3,5 km, vede nádherným světem solných chodníků a komor, během ní můžete obdivovat sochy a obrazy vytesané ze soli a spoustu dalších solných skvostů. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045