Římské Koloseum, Itálie

Adventní Krakov - město králů a solný důl Wieliczka

Destinace: Polsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní Krakov - město králů a solný důl Wieliczka Adventní Krakov - město králů a solný důl Wieliczka Adventní Krakov - město králů a solný důl Wieliczka Adventní Krakov - město králů a solný důl Wieliczka Adventní Krakov - město králů a solný důl Wieliczka Adventní Krakov - město králů a solný důl Wieliczka Adventní Krakov - město králů a solný důl Wieliczka

Popis zájezdu

Anotace
- prohlídka solného dolu Wieliczka - město Krakov - Jagellovská perla - vyhlídka na řeku Vislu z Wawelu Kam se s námi podíváte Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování u Krakova - hotel***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
• 1x snídani formou bufetu,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné,
• fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 400 Kč,
• 1x večeře 280 Kč,
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč


Nástupní místa
3.12. - 4.12. odjezd D, L + Ostrava, Frýdek Místek
17.12. - 18.12. odjezd D, L + Ostrava, Frýdek Místek
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Sleva
• sleva Senior + 55 - ze základní ceny 3%

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu WIELICZKA (UNESCO). Odjezd do KRAKOVA (UNESCO), první část prohlídky města tzv. "Jagellovské perly". Procházka Starým městem - Královská cesta - Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží. Ubytování.

2. den zájezdu
Dokončení prohlídky KRAKOVA, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet - pahorek WAWEL (Wzgórze Wawelskie) s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045