Římské Koloseum, Itálie

Advent ve Wroclawi, Budyšíně a Drážďanech

Destinace: Německo, Polsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Advent ve Wroclawi, Budyšíně a Drážďanech Advent ve Wroclawi, Budyšíně a Drážďanech Advent ve Wroclawi, Budyšíně a Drážďanech Advent ve Wroclawi, Budyšíně a Drážďanech

Popis zájezdu

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování v hotelu v centru Wroclawi,
• 1x snídani,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné,
• fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč,
• nástup Praha + 400 Kč,
• nástup Pöděbrady + 400 Kč,


Nástupní místa
11.12. - 11.12. odjezd O + Praha, Poděbrady
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd do Wroclawi, přezdívané „město sta mostů“, které patří k nejstarším a nejhezčím v celém Polsku. Město si prohlédneme s průvodcem, nevynecháme Tumský ostrov, Staré Město, kde můžete obdivovat pestrobarevné štítové domy. Celým městem Vás bude provázet místní rarita – sošky trpaslíků, kterých je po celém městě více než 200. Zájemci mohou v podzemí radnice navštívit Pivnici Swídnickou, o které se říká, že je nejstarší v Evropě. Individuální volno k návštěvě adventních trhů, které se konají na Solném náměstí a Vratislavském rynku, kde najdete opravdu vánoční zboží a kde můžete ochutnat místní specialitu pitný med nebo uzený grilovaný sýr. Ubytování v centru Wroclawi.

2. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd do Bautzenu – Budyšína, nádherného města ležícího na skále nad řekou Sprévou. Prohlídka historického jádra s mnoha věžemi, nádherný výhled na město si můžete vychutnat např. z Vodárenské věže. Návštěva Václavského adventního trhu patřícího k nejstarším v Německu. Přejezd do Drážďan, prohlídka města a největších pamětihodností, procházka po Brühlské terase, Zwinger, kostel Freuenkirche. Individuální volno na trhu Striezelmarkt, nejnavštěvovanějším v celém Německu. V podvečer odjezd do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045