Římské Koloseum, Itálie

Advent ve Wroclawi a Krakowě

Destinace: Polsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Advent ve Wroclawi a Krakowě

Popis zájezdu

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování v hotelu *** v Krakowě,
• 1x snídani,
• průvodce


Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 400 Kč,
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
• nástup Praha + 400 Kč,
• nástup Pöděbrady + 400 Kč,


Nástupní místa
11.12. - 11.12. odjezd O + Praha, Poděbrady
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd do Wroclawi, přezdívané „město sta mostů“, které patří k nejstarším a nejhezčím v celém Polsku. Město si prohlédneme s průvodcem, nevynecháme Tumský ostrov, Staré Město, kde můžete obdivovat pestrobarevné štítové domy. Celým městem Vás bude provázet místní rarita – sošky trpaslíků, kterých je po celém městě více než 200. Zájemci mohou v podzemí radnice navštívit Pivnici Swídnickou, o které se říká, že je nejstarší v Evropě. Individuální volno k návštěvě adventních trhů, které se konají na Solném náměstí a Vratislavském rynku, kde najdete opravdu vánoční zboží a kde můžete ochutnat místní specialitu pitný med nebo uzený grilovaný sýr. V podvečer přejezd do Krakowa, ubytování v hotelu nedaleko centra.

2. den zájezdu
Po snídani přejezd do centra Krakowa, prohlídka města s průvodcem – katedrála, ve které bylo korunováno 37 polských králů a princů, královský hrad Wavel, krakowský rynek, tržnice Sukiennice, Radniční věž, bývalá židovská čtvrť Kazimierz. Individuální volno k návštěvě adventních trhů, tradiční trh se koná na Hlavním náměstí, kde nakoupíte polské ruční výrobky nebo ochutnáte některou z místních specialit.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045