Římské Koloseum, Itálie

Advent ve Vídni - kouzlo starého mocnářství

Destinace: Rakousko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:

Popis zájezdu

Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu ve Vídni - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce

Fakultativní příplatek
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč str. 2 katalogu, výstava nizozemských mistrů (Albertina) 290 Kč Povinný příplatek: svoz z Prahy a Poděbrad 400 Kč

Sleva
nástup v Brně 200 Kč

Program zájezdu

Adventní zájezdy Rakousko

Advent ve Vídni - kouzlo starého mocnářství

1. den zájezdy Odjezd v ranních hodinách do VÍDNĚ (UNESCO). Návštěvu rakouské metropole zahájíme prohlídkou Belvederu - letní sídlo prince Evžena Savojského s francouzskou zahradou. Následuje pěší okruh po slavné Ringstrasse - majestátní budova Opery, náměstí Hoher Markt - nejstarší náměstí ve Vídni, Figarohaus, monumentální Dóm sv. Štěpána, Stará Radnice, Hofburg - bývalá císařská rezidence, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, Josefsplatz, Alte Burg - oficiální rezidence Habsburků od 13. století, budova Neue Burg aj. Individuální volno - fakultativně vídeňská Albertina, kde je možné shlédnout špičkový výběr kreseb ze 150 děl nizozemských mistrů např: Bosche, Bruegela st., Rembrandta, Van Dycka, Rubense - výstava Mistrovská díla v Albertině (v termínu 18.05.-19.05.), nutná rezervace v CK. Milovníci kulinářských zajímavostí nevynechají cukrárnu Demel, kouzlo podvečerního starého města. Ubytování.
2. den zájezdy Navštívíme zámek SCHÖNBRUNN (UNESCO), kde se r. 1830 narodil císař František Josef I., překrásné interiéry. Barokní objekt má 1441 místností, z nichž je zpřístupněno 45. Okouzlí nás vnitřní vybavení ve stylu rokoka, exteriéry zase kouzelnými zahradami a palmovým skleníkem. Odpoledne dokončíme prohlídku VÍDNĚ - navštívíme čtvrtou největší galerii na světě Kunsthistorisches Museum - bohatá sbírka artefaktů nashromážděná generacemi habsburských panovníků, projdeme životem pulzující ulicí Graben, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu, Burgtheater a v podvečerních hodinách odjedeme do republiky.
Poznámka: program je přizpůsoben vánoční atmosféře města vč. návštěvy slavných adventních trhů. U termínu od 30.11. je do programu 1. den zahrnuta i prohlídka kláštera Klosterneuburg, kde najdeme císařské pokoje (např. Gobelínový sál, Mramorový sál, Slavnostní sál).

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045