Římské Koloseum, Itálie

Advent ve Štýru a Salcburku s čerty

Destinace: Rakousko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Advent ve Štýru a Salcburku s čerty Advent ve Štýru a Salcburku s čerty Advent ve Štýru a Salcburku s čerty Advent ve Štýru a Salcburku s čerty Advent ve Štýru a Salcburku s čerty

Popis zájezdu

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování v gasthofu *** nedaleko Salcburku,
• 1x snídani,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné,
• fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč


Nástupní místa
26.11. - 27.11. odjezd H, G
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Sleva
• při nástupu na trase Tábor – České Budějovice -200 Kč/os.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V časných ranních hodinách odjezd do Štýru – rakouského města Vánoc, vánočních ozdob a betlémů ležícího na soutoku řek Enže a Štýru. Najdeme zde největší betlém světa s více než 700 figurami, ale také pohyblivý betlém s 300 figurami od krkonošského mistra. Nevynecháme ani Muzeum Vánoc, kde uvidíte bezpočet vánočních ozdob a dekorací a skrz které jezdí vánoční vláček. Návštěva adventních trhů na náměstí a na promenádě a adventní trh na zámku Lamberg. V podvečer přejezd do Schladmingu, kde se koná největší průvod čertů na celém světě, tzv. „Krampuslauf“ (vstup cca 7 EUR/ osoba). Podívaná na průvod více než tisíce čertů z celé Evropy v nejrůznějších maskách a s povozy, ze kterých šlehají plameny, se pro Vás jistě stane nezapomenutelným zážitkem. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování nedaleko Salcburku.

2. den zájezdu
Po snídani přejezd do Salcburku, prohlídka města s průvodcem - zámek Mirabell, rodný dům W. A. Mozarta, salcburský dóm a další. Individuální volno, které je možné využít k návštěvě adventních trhů v centru města – např. před Salcburským dómem na Mirabellplatz či k vystoupání nebo vyjetí lanovkou na pevnost Hohensalzburg, odkud jsou nádherné výhledy na celé město i nedaleké Alpy, případně posezení v některé z mnoha kaváren u některé z místních specialit. V podvečer odjezd do ČR, návrat ve večerních/nočních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045