Římské Koloseum, Itálie

Advent v Římě - město tisícileté historie

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Advent v Římě - město tisícileté historie

Popis zájezdu

Anotace
Navštivte s námi Řím, věčné město, které se již v roce 1300 stalo svědkem první vánoční mše v historii a každoročně hostí krásné adventní trhy na slavném náměstí Navona. Seznámíme se s tisíciletou historií, na Svatopeterském náměstí ve Vatikánu budeme obdivovat obrovský vánoční strom, uchvátí nás ručně dělané dárky, ochutnáme tradiční italský koláč panattone nebo porchettu.


Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Řím – Praha, letištní poplatky a taxy, transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, služby průvodce

Cena nezahrnuje
vstupné, městskou dopravu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 550 Kč (≥18 let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 400 Kč (18-25 let 280 Kč, ≥18 a ≤ 65 let 70 Kč)

Nástupní místa
trasa L2

Program zájezdu

1. den zájezdu Dle letového řádu odlet s českým průvodcem z Prahy. Po příletu do Říma transfer do hotelu ve městě. Individuální volno, alternativně procházka s průvodcem po slavnostně vyzdobeném městě, plném betlémků a vánoční atmosféry.


2. den zájezdu: Řím - VATIKÁN (UNESCO) - celodenní prohlídka města, Svatopeterské náměstí vč. chrámu sv. Petra se slavnou Michelangelovou Pietou, Vatikánská muzea, Sixtinská kaple. Mimo jiné navštívíme spleť úzkých uliček u Piazza Navona s Berniniho fontánou, Andělský hrad, Pantheon, baziliku S. Giovanni in Laterano, Španělské schody a Fontánu di Trevi. Večerní město, individuální volno.


3. den zájezdu: ŘÍM – antické velkoměsto - Forum Romanum, Koloseum - nejvýznamnější římský amfiteátr, Kapitol, jezdecká socha Marka Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města, vánoční trhy.


4. den zájezdu: Individuální volno ve vánočně laděném městě, dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.


Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045