Římské Koloseum, Itálie

Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans

Destinace: Nizozemí
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans

Popis zájezdu

Anotace
- mlýny a dřeváky ve skanzenu Zaanse Schans - plavba po amsterodamských grachtech - Rembrandtův dům, Van Goghovo muzeum a další umělecké magnety Kam se s námi podíváte Amsterdam - Zaanse Schans
Poznejte s námi Amsterdam, hlavní město Nizozemí. Bezpočet kanálů, malebné domy, nádherné mosty a světová muzea - to je duch Amsterdamu. Město, kde pěší dávají přednost cyklistům, město, které v tomto předvánočním čase nadchne každého.

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha - Amsterdam - Praha vč. letištních tax,
• transfer z/na letiště,
• 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
• 3x snídani,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 2 800 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
• komplexní pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč


Nástupní místa
15.12. - 18.12. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s průvodcem, přílet do AMSTERDAMU, transfer na hotel, ubytování. Odpoledne historické centrum města, vánoční nálada a dekorace náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.

2. den zájezdu
Dopoledne se přesuneme do muzejní čtvrti - návštěva brusírny diamantů Coster Diamonds proslulá výbrusem diamantu Kooh-i-noor. Návštěva známé obrazárny Rijksmuseum s ojedinělou sbírkou nizozemského umění, variantně muzeum Vincenta van Gogha (do obou muzeí nutné rezervace předem). Odpoledne procházka městem kolem radnice a Opery, možnost návštěvy Rembrandtova domu - jenž skýtá fascinující pohled do života nejslavnějšího amsterdamského umělce, čtvrť červených luceren. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.

3. den zájezdu
Dopoledne fakult. výlet do ZAANSE SCHANS, obydlený skanzen s dřevěnými domy a větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků, turistické srdce kraje, variantně individuální volno ve městě - atmosféra uliček a domů na grachtech, posezení v některé z nábřežních kaváren, nákupy nebo návštěva dalších známých muzeí Amsterdamu. Odpoledne AMSTERDAM, společná procházka čtvrtí Jordaan - charakteristické úzké uličky a grachty, dům Anny Frankové, adventní trhy. V podvečer fakult. projížďka po amsterdamských kanálech. Individuálně večerní město.

4. den zájezdu
Snídaně a dle let. řádu transfer z hotelu na letiště, návrat do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045