Římské Koloseum, Itálie

Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg

Destinace: Německo
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg Advent v Alsasku a pohádkový Heidelberg

Popis zájezdu

Anotace
Kam se s námi podíváte Nezapomenutelná atmosféra vánočních trhů v alsaském Štrasburku a Colmaru, které se řadí s více než 400 let starou tradicí k nejstarším vánočním trhům v Evropě, gastronomické pochoutky, přívětivý a pohádkový Heidelberg, starobylý i moderní Frankfurt n. Mohanem. Vydejte se s námi na krásný adventní zájezd, kde se setkává francouzský ležérní styl s německou zdobností a pečlivostí.

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 1x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
• 1x snídani,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“


Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 800 Kč,
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 105 Kč


Nástupní místa
09.12. - 011.12. odjezd A, B, F
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z republiky v pozdních večerních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do Alsaska. Návštěva historického centra starého Alsaska městečka COLMAR, atmosféra uliček s hrázděnými domy, čtvrť „Malé Benátky“, vánoční dekorace a místní speciality. Pokračujeme do nedalekého ŠTRASBURKU s nejznámějšími a nejhezčími vánočními trhy Francie. Prohlídka města, katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť „Petite France“, hrázděná architektura a slavné vánoční trhy Christkindelsmärik, vánoční strom obřích rozměrů, vůně svařeného vína, klobás a preclíků, produkty místního regionu. Ochutnejte Bredle – máslové aromatické cukroví, speciální vánoční karamely nebo foie gras – husí a kachní játra.

3. den zájezdu
Dnes nás čeká krásný a barokní HEIDELBERG s nádhernou polohou na Neckaru a na výběžcích pohoří Odenwald. Prohlídka romantického města, zámek, hradní cesta, Starý most, heidelberské kašny, měšťanské domy, kostel sv. Ducha, náměstí Kornmarkt, vánoční atmosféra a krásné trhy. Odpoledne krátká prohlídka historické části hlavního města Hessenska FRANKFURTU NAD MOHANEM včetně katedrály sv. Bartoloměje a návštěva působivého adventního trhu. V podvečerních hod. odjezd do ČR. Předpokládaný návrat do Prahy do 23.00 hod. a dále dle míst nástupů.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045