Římské Koloseum, Itálie

Izrael - Jordánsko

Destinace: Izrael, Jordánsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava: Snídaně
Cena za osobu od: 55.990,-
Izrael - Jordánsko Izrael - Jordánsko Izrael - Jordánsko Izrael - Jordánsko Izrael - Jordánsko Izrael - Jordánsko Izrael - Jordánsko Izrael - Jordánsko Izrael - Jordánsko

Program zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Tel Avivu. Po příletu transfer do Jeruzaléma, nocleh.
2. den – JERUZALÉM
Seznámení se s nejzajímavějšími místy Jeruzaléma - svatého města tří významných světových religií - judaismus, křesťanství a islám. Navštívíte Chrámovou horu se Skalním chrámem a mešitou El- Agsá. Nezapomenutelný pohled na toto město se otevře z Olivetské hory, kde navštívíte chrám Pater Noster, kde si i v češtině můžete přečíst tuto slavnou modlitbu. Odtud sejdete do slavné Getsemanské zahrady a navštívíte blízký chrám Národů. Nocleh v Jeruzalémě.
3. den – BETLÉM – JERUZALÉM – HORA SIÓN
Po snídani odjíždíte do Betléma k návštěvě chrámu Narození Páně, podle možností navštívíte též kostel svaté Kateřiny a Grotto. Z tohoto města si můžete odvézt i zajímavé řezby do olivovníkového dřeva. Odpoledne pokračujete v prohlídce Jeruzaléma, projdete dále Křížovou cestou až k chrámu Božího hrobu. Do Zdi nářků, nejsvětějšího místa Židů na naší planetě, budete moci vložit své přání. Procházka po "poslední cestě" na horu Sion, návštěva hrobky krále Davida. Nocleh v Jeruzalémě.
4. den – CAESAREA - NAZARETH – TIBERIAS
Přejezd k vykopávkám starobylé Caesarey, kde kromě jiného jistě budete obdivovat slavný akvadukt. Pokračujete návštěvou Káně Galilejské, kde Ježíš vykonal svůj první zázrak a dále vás cesta zavede do Nazarethu, domova Marie a Josefa. Prohlídka baziliky Panny Marie. Podle časových možností se projdete po jezerní promenádě města Tiberias. Nocleh v hotelu poblíž Galilejského jezera.
5. den – GALILEJSKÉ JEZERO – HORA BLAHOSLAVENSTVÍ - TABGHA
Projížďka lodí po Galelejském jezeře. Navštívíte horu Blahoslavenství a místo, kde kázal Ježíš Kristus. Dále si prohlídnete Tabghu, místo zázraku zmnožení chleba a ryb. Následují zříceniny Capernaumu, místa, které Ježíš učinil svým domovem poté, co opustil Nazareth a uvidíte pozůstatky starověké synagogy, v níž kázal. Nocleh v hotelu poblíž Galilejského jezera.
6. den – YARDENIT – JERASH – AMMÁN
Cestou do Jordánska se ještě krátce zastavíte v Yardenitu, hlavním místě křtů na řece Jordán. Po vyřízení nezbytných formalit přejedete do Jordánska. Cestou do Ammánu navštívíte vykopávky řecko-římského města Jerash, kterému se též říká „Pompeje Středního východu“. Jistě budete ohromeni sloupořadím hlavní ulice Cardo, Oválným náměstím z 1. stol. n.l., tržištěm Agora, monumentálním Chrámem bohyně Artemis, či slavnou branou. Ve městě se nalézá i amfiteátr, z jehož nejvyšší části se otevírá nádherný pohled, který vám teprve přiblíží mohutnost tohoto starověkého sídla. Pokračujete do hlavního města Ammánu. Ubytování v hotelu, nocleh.
7. den AMMÁN – MRTVÉ MOŘE – AMMÁN
Prohlídka hlavního města Ammán dříve nazývaného též Philadelphia. Je to město kontrastů, kde se snoubí památky starověku s moderní architekturou a bývá často označováno za „bílé město“. Je domovem největších mešit na Středním východě, Národního muzea, monumentální citadely, staré Agory, amfiteátru, královského paláce a historicky zajímavých památek, či nádherného moderního zavěšeného mostu, který se klene nad údolím nad městem. Odpoledne výlet k Mrtvému moři, návrat do Ammánu, nocleh.
8. den MADABA – HORA NEBO – SHOBAK – PETRA
Návštěva malebného města Madaba, zvaného též městem mozaik, kterých je v místních kostelech nespočet. Nejvýznamnější z nich je mapa Svaté země a okolí, která pochází z 6. století a která se skládá z 2 miliónů kamínků. Pokračujete na horu Nebo, kde zemřel a kde má být i pochován Mojžíš. Cestou do Petry si prohlédnete mohutný křižácký hrad Shobak. Příjezd do Petry, nocleh.
9. den PETRA
Celodenní prohlídka nabatejského skalního města Petra, které je považováno za jeden z divů světa. Toto bývalé hlavní město bylo vytesáno přímo do skal během 5. až 1. stol. př. n. l. a bylo zapomenuto na téměř 1000 let. Procházka vás povede úzkými průsmyky a převislými skalami, kolem Královské hrobky, pohřebními a obětními místy, dále je zde pokladnice Chazna al-firawní, která je symbolem tohoto místa, římské divadlo, či klášter ad- Dajr, který můžete navštívit v rámci volné prohlídky. Nocleh v Petře.
10. den PETRA –WÁDÍ RÚM - AMMÁN
Cesta do pouštní rezervace Wádí Rúm, s jejíž drsnou krásou se seznámíte během dvouhodinového safari terénními vozy. Návrat do Ammánu. Volný večer. Nocleh v Ammánu.
11. den ODLET DO PRAHY
Transfer na letiště, odlet z Jordánska do Prahy. Přílet do Prahy.
Poznámka: bakšišné a spropitné se bere jako povinnost klienta.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
leteckou přepravu a letištní poplatky 10x nocleh v hotelech 3* se snídaní veškeré transfery během okruhu šechny prohlídky a vstupy dle programu služby česky hovořícího průvodce (min. 14 osob)
V CENĚ NAVÍC
oběd v areálu města Petra jordánské vízum projížďka džípy ve Wadi Rum (2 hodiny)
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
poplatek na jordánských hranicích ve výši 30,- USD fakultativní výlety a vstupy spropitné a bakšišné cestovní pojištění

Termíny zájezdu

OdDoDnyStravaCena za osobu
8.10. (Po)18.10. (Čt)11Snídaně55.990,- Kč

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045