Římské Koloseum, Itálie

Čína-Tibet-Nepál-Indie

Destinace: Čína, Indie, Nepál, Tibet
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava: Bez stravy
Cena za osobu od: 117.590,-
Čína-Tibet-Nepál-Indie Čína-Tibet-Nepál-Indie Čína-Tibet-Nepál-Indie Čína-Tibet-Nepál-Indie Čína-Tibet-Nepál-Indie Čína-Tibet-Nepál-Indie Čína-Tibet-Nepál-Indie

Popis zájezdu

Trasa:
Peking I Xian I Lhasa I Káthmandu I Dillí

Tipy pro správnou volbu:
poznání různých asijských tradic a zvyků | návštěva čtyř zemí

Trasa:
Peking | Xi´an | Lhasa | Káthmandu | Dillí

Cena zahrnuje:
- leteckou dopravu v turistické třídě včetně tax a příplatků
- dopravu po trase klimatizovaným autobusem nebo minibusem
- 12 noclehů s plnou penzí dle programu v hotelech *** - ****
- 1 nocleh v lehátkovém vlaku Peking - Xi´an
- vstupy dle programu, průvodce
- pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Program zájezdu:
1. den: Odlet z Prahy do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu. Oběd. Odpoledne fakultativně projížďka na rikšách – tzv. Chu-tchung tour nebo individuální volno.
3. den: Snídaně. Peking - prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-an-men (náměstí Nebeského klidu) o rozloze 44 ha. Následuje prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching, bývá též nazýváno největším kulturním muzeem Číny. Během vlády 24 císařů nebylo přístupno veřejnosti. Oběd. Odpoledne procházka Pej-chaj parkem s prohlídkou pagody, postavené na ostrově uprostřed laguny. Transfer do hotelu, ubytování. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé stavbě – Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km a lze ji zpozorovat i z vesmíru. Tato zeď, jež původně sloužila k obranným účelům proti invazi nomádů, se nacházíc 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka hrobky panovníka dynastie Ming. Večeře.
5. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Letního paláce, sídla císařů během horkého léta. V paláci najdete rozlehlé zahrady, chrámy a Loď čistoty císařovny Cch´-si, jež je celá z mramoru. Po obědě následuje prohlídka Chrámu nebes, kde císaři vykonávali modlitební obřady za bohatou úrodu, dobré počasí a přízeň duchů. Po večeři transfer na nádraží a odjezd lehátkovým vlakem do Xi´anu.
6. den: Ranní příjezd do Xi´anu, hlavního města provincie Šan-si. Transfer do hotelu. Dopoledne prohlídka města – navštívíte Velkou pagodu divoké husy ze 4. století, prohlédnete si městské opevnění z raného období dynastie Ming a místní muzeum. Po obědě následuje výlet k jedné z největších turistických atrakcí celé Číny – Terakotové armády – hliněné armády císaře Čchin Š’chuang-tiho. Nocleh.
7. den: Snídaně.Transfer na letiště a odlet do Tibetu. Přílet do Lhasy, transfer do hotelu. Odpoledne individuální volno k prohlídce okolí. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Lhasy s obědem. Navštívíte posvátný palác Potála, jenž byl v minulosti centrem duchovní i světské moci a rezidencí nejvýznamnějšího mnicha a vůdce Tibetu – dalajlámy, klášter Džókhang postaven roku 639 jako relikviář pro sochu Buddhy. Taktéž projdete poutní okruh čtvrtí Barkor. Večeře a nocleh.
9. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce Lhasy – navštívíte klášter Drepung, který byl v 17. století nejbohatším klášterem v Tibetu a přebývalo zde až 10.000 mnichů a klášter Sera, kde můžete pozorovat zdejší mnichy při rituálních diskusích. Po obědě prohlídka paláce Norbulinka, který od 18. století sloužil jako letní sídlo dalajlámy. Večeře a nocleh ve Lhase.
10. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Káthmándú. Odpoledne návštěva pagody Svajambhunáth, odkud se otevírá nádherný výhled na káthmándské údolí. Volné odpoledne. Nocleh v Káthmándú.
11. den: Snídaně. Prohlídka unikátního historického centra města Patan v okolí Palácového náměstí. Odpoledne prohlídka centra Káthmándú včetně paláce Živoucí bohyně Kumarí Dévi, sochy hrozivého vtělení boha Šivy Kala Bhairávy. Pokračujeme prohlídkou historického Bhaktapuru s chrámem Nyatapola, Zlatou bránou, královským palácem, scénickým náměstíčkem hrnčířů a desítkami dalších chrámů, mistrovských děl nevárského řezbářství. Nocleh v Káthmándú.
12. den: Snídaně. Dopoledne volno k individuální prohlídce města a nákupu nepálských suvenýrů. Odpoledne transfer na letiště, odlet do Dillí. Ubytování a nocleh.
13. den: Snídaně. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně – Páteční mešity, Červené pevnosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu – památného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutub mínár s pověstným nerezavějícím železným sloupem a cennými zříceninami mešity Kuvvatul islám. Nocleh v Dillí.
14. den: Snídaně. Odjezd do bývalého sídelního města největšího z Mughalů – sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí – Městě vítězství. Prohlídka Páteční mešity s hrobkou šajcha Salíma Čistího. Dále uvidíte Sultánský palác z červeného pískovce, kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal a Dívání-chás, astrologický pavilon, kde se císař ve společnosti muslimských a hinduistických učenců oddával věcem nadpozemským a esoterickým. Nocleh v Ágře.
15. den: Snídaně. Ágra, prohlídka skvostu světové architektury, mauzolea Tádž Mahal, které z bělostného mramoru nechal postavit sultán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mumtáz Mahal. V pevnosti navštívíte Síň veřejných audiencí, Perlovou mešitu, Harémovou mešitu a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící první císařově manželce. Odpoledne návrat do Dillí o odlet ve večerních hodinách zpět do Prahy.
16. den: Přílet do Prahy.

Cena nezahrnuje:
- spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby::
- fakultativní výlety - vízum do Indie cena 1.300,- Kč (na požádání zajistíme) - vízum do Číny 2.500,- Kč (na požádání zajistíme)

Informace::
- minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 16 osob.

Termíny zájezdu

OdDoDnyStravaCena za osobu
22.9. (So)7.10. (Ne)16Bez stravy117.590,- Kč

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045