Římské Koloseum, Itálie

Čína - Mongolsko

Destinace: Čína, Mongolsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava: Snídaně
Cena za osobu od: 64.990,-
Čína - Mongolsko Čína - Mongolsko Čína - Mongolsko Čína - Mongolsko Čína - Mongolsko Čína - Mongolsko

Program zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Pekingu.
2. den PŘÍLET DO PEKINGU
Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem či odpočinek.
3. den TCHIEN-AN-MEN, BEHAI PARK, WANG FU TI ŤING
Snídaně. Celodenní prohlídka náměstí Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů. Po obědě procházka parkem Pej-chaj s návště vou kruhového města, kde bývávalo sídlo Kublaj chána Chán-balyk. Pro cház ka po Wang Fu Ťing, nejrušnější třídy moderního centra Pekingu s rušnými ob chod - ní mi domy. Večer pro zájemce fakultativní představení pekingské opery.
4. den ZAKÁZANÉ MĚSTO, CHRÁM NEBES
Snídaně. Celodenní prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém cí sařském komplexu vládlo 24 panov níků. Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, po staveného již v roce 1420. V tomto roz sá hlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modli teb ní obřady a rituály. Večer pro zá jem ce fa kul tativně návštěva kung-fu show.
5. den VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, HROBKY DYNASTIE MING
Snídaně. Celodenní výlet k Velké čín ské zdi v Pá-tá-lingu. Oběd. Odpoledne prohlídka pohřebního areálu panovníků dynastie Ming s návštěvou hrobky Čching-ling. Nocleh.
6. den LETNÍ PALÁC, ZOO
Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozleh - lých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu – Mra mo rovou loď císařovny Cch’-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restaura ci. Odpoledne přejezd do pekingské ZOO, kde uvidíte populární pandy, symbol Číny. Večer fakultativně ochut návka místní speciality – pekingské kachny.
7. den PEKING – ULÁNBÁTÁR
Snídaně. Transfer na nádraží, odjezd lůžkovým vlakem do Ulánbátáru. Přejezd divokou krajinou autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko a okraji pouště Gobi. Nocleh ve vlaku.
8. den ULÁNBÁTÁR
Příjezd do Ulánbátáru kolem poledne Transfer do hotelu, prohlídka města, zastávka na Süchbátárově náměstí s návštěvou kopce Dzajsan. Nocleh.
9. den ULÁNBÁTÁR – CHUSTAJ NURÚ
Snídaně. Návštěva kláštera Gandan, největšího kláštera země se stúpou Meg džid džanrajseg süm. Odjezd do NP Chustaj Nurú. Oběd. Po zo rování koně Převalského ve volné pří rodě. Večeře. Nocleh v jurtovém táboře.
10. den CHUSTAJ NURÚ – KHARAKORUM
Snídaně. Odjezd do Kharakorumu, kdy - si hlavního města Čingischánovy ří še. Oběd. Návštěva kláštera Erde ned zú, nejdůležitějšího a nejstaršího bud dhistického centra Mongolska. Od po led ne návštěva nomádského ležení, ochutnáv ka kumysu. Večeře. Nocleh v jurtě.
11. den KHARAKORUM – ÚLÁNBÁTÁR
Snídaně. Návrat zpět do Úlánbátáru. Oběd formou pikniku cestou ve stepi. Večer kulturní představení s večeří, nocleh.
12. den ÚLÁNBÁTÁR – MOSKVA – PRAHA
Snídaně. Transfer na letiště, odlet přes Moskvu do Prahy.
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
leteckou přepravu Praha – Peking a Ulánbátár – Praha s přestupem letištní taxy 7 noclehů se snídaní v Pekingu a v Ulánbátáru v hotelu 3* - 4* 2 noclehy v jurtě 1 nocleh v lůžkovém vlaku program včetně transferů a vstupů 4x oběd v tradiční čínské restauraci plnou penzi v Mongolsku průvodce CK ESO během celého pobytu
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
vstupní vízum ČLR (vyřídíme za poplatek 2.500,- Kč) vstupní vízum Mongolsko (vyřídíme za poplatek 2.300,- Kč) fakultativní výlety nad rámec programu stravu ve vlaku

Termíny zájezdu

OdDoDnyStravaCena za osobu
5.7. (Čt)16.7. (Po)12Snídaně69.990,- Kč
10.9. (Po)21.9. (Pá)12Snídaně64.990,- Kč

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045