Římské Koloseum, Itálie

Arménie – Gruzie - Turecko

Destinace: Arménie, Gruzie, Turecko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Arménie – Gruzie - Turecko Arménie – Gruzie - Turecko Arménie – Gruzie - Turecko Arménie – Gruzie - Turecko Arménie – Gruzie - Turecko Arménie – Gruzie - Turecko Arménie – Gruzie - Turecko Arménie – Gruzie - Turecko Arménie – Gruzie - Turecko

Program zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Sraz na letišti ve večerních hodinách, odlet z Prahy do Jerevanu.
2. den JEREVAN - GARNI - GEGHARD - JEREVAN
Přílet do hlavního města Arménie Jerevanu, uvítání na letišti, transfer do hotelu, odpočinek, snídaně. Prohlídke hlavního města. Navštívíme slavnou Factory Yerevan Brandy založenou v roce 1887, dále muzeum Matenadaran, pevnost Erebuni (782 př.n.l.). Starověký Jerevan byl založen v roce 782 př. n.l. a jmenoval se původně Erebuni. Uvidíme hrad Arin Berd, které působí jako muzeum pod širým nebem. Navštívíme pohanský chrám Garni postaveného v 1. století našeho letopočtu. Procházka podél kaňonu, ke kamennému mostu ze sloupcovitého čediče z 9. století. Severovýchodně od Garni, u rokle řeky Azat, leží nádherný monument středověké arménské architektury - klášter Geghard zapsány v seznamu světového dědictví (UNESCO zapsány v seznamu světového kulturního dědictví). Geghard je další neuvěřitelně starý arménský klášter, částečně vytesán hory. Večeře v národní restauraci, kde můžete ochutnat arménské národní jídlo a poslechnout lidovou hudbu. Přenocování v hotelu v Jerevanu.
3. den JEREVAN - ECHMIADZIN - GYUMRI
Snídaně. Exkurze do centra arménské apoštolské církve v Echmiadzin. Jedná se o nejstarší křesťanský chrám v Arménii. Katedrála Mayr Tachar je postavena v roce 301 až 303. (oba chrámy - Echmiadzin a Zvartnots jsou uvedeny v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Návštěva hlavního chrámu a kostela Hripsime. Po obědu se vydáme na sever kolem nejvyšší hory Arménie Aragatu do Gyumri, což je druhé největší město a vždy bylo významným kulturním centrem arménské kultury a historie na konci 19. a počátku 20. století. Projdeme se historickým centrem (Alexandropol), kde je mnoho tradičních domů z 19. století, navštívíme místní muzeum. Večeře a nocleh.
4. den KHERTVISI - VARDIZA - ACHALCICHE, SAPARA
Po snídani odjedeme z Gyumri na arménskogruzínské hranice. Po překročení hranic na cestě od Achalkalaki do Achalciche navštívíme pevnost Khertvisi (založenou v 2. století př. nl), který se tyčí nad soutokem řek Parvana a Kura (Mtkvari). Pevnost byla nejoblíbenějším místem královny Tamary, královny Gruzie (12.-13. století), a dosud je jednou z nejzachovalejších pevností na Kavkaze. Oběd formou pikniku. Budeme pokračovat v naší cestě přes hory, kde navštívíme jedinečný komplex jeskyní klášteru Vardzia (12. století), kde lze ještě najít nádherné fresky. Poté se budeme již blížit do Achalciche, největšího města v tomto regionu. Můžeme se podívat na místní hrad, kterého historie sahá až do 12. století. Blízko Achalciche, ukrytý mezi malebnými horami, se nachází klášter Sapara (10. století), kde také uvidíme krásnou architekturu a původní fresky. Ubytování a večeře v Achalciche.
5. den TURECKO – KARS - KOSTEL APOSTELS - ANI
Po snídani odjedeme z Achalciche na gruzínsko- tureckou hranici. Kolem hranice leží krásné hory a lesy regionu Ardahan. K pevnosti Kars přijedeme úzkými uličkami, kde je mnoho staveb 19. století v ruském stylu, dále středověký kamenný most a impozantní kostel apoštolů (z 10. století). Budeme stoupat ke královské pevnosti Kars, kdysi hlavního města Arménie, sídla králů Bagratouni, místo svědectví četných válek. Během oběda v Karsu ochutnáme místní med a sýr, kterým je město proslulé. Naše další zastávka bude legendární Ani, nádherné hlavní město mocného arménského království v 9- 11. století. Také se mu říkalo "město 1001 kostelů", a bylo nejvýznamnějším náboženským, obchodním a kulturním centrem na "Hedvábné stezce" na křižovatce z Evropy do Asie. Ucítíme sílu středověkých městských hradeb, věží, slavné katedrály, paláce a mešity, které zde stojí po tisíciletí. Ubytování a večeře v I?d?r.
6. den DOGUBAYAZIT- MURADIE - TUSHPA - VARAGAVANK - ADGTAMAR
Snídaně. Na naší cestě z I?d?r do Dogubayazit (Bayazed) budeme pozorovat nádherný panoramatický výhled na horu Ararat z opačné strany. Ve městě Bayazed navštívíme palác Ishak Pasha z 17. století., pevnost Daroink králů Arshakouni (1-5. století nl). Další zastávkou budou vodopády Muradiye. Oběd formou pikniku u vodopádu. Po příjezdu do města Van navštívíme starobylou pevnost Urartian Tushpa (z 9. století př. nl), slavnou mešitu Husref Pasha (z 16. století). Pokračujeme na horu, do areálu kostela "Sedmi církví", sídlo arcibiskupství středověkého království Vaspourakan. Odtud sestoupíme k tyrkysovému jezeru Van. Lodí přeplujeme k ostrovu Aghtamar a navštívíme katedrálu Sourb Khach, pokrytou nádhernými biblickými vnějšími i vnitřními freskami. Místo je považováno za exkluzivní architektonický skvost na celém světě. V restauraci u jezera ochutnáme slavná místní jídla "tarekh" nebo "inji kefal". Užijeme si koupání a odpočinku na břehu jezera. Ve večerních hodinách se vrátíme do města Van. Ubytování, nocleh.
7. den BITLIS - ERZURUM
Snídaně. V dopoledních hodinách budeme pokračovat do města Bitlis, které leží v roklině v pohoří Taurus. Uvidíme nedobytnou pevnost, jejíž založení je připisováno Alexandru Velikému. Z Bitlisu pojedeme do krásného údolí Mush, jímž teče řeka východní Eufrat. Po prohlídce města Mush navštívíme historické místo Murat (Souloukh) bájný most na Eufratu. Po obědu si můžeme prohlédnout zbytky katedrály "Msho Sultan" Sourb Karapet (založena ve 4. století na místě původního pohanského chrámu). Její architektura byla kdysi nádherná, ale teď jsou zde jen zříceniny v kurdské vesnici. Odtud naše cesta nás zavede do Erzurumu, největšího města ve východní Anatolii, známého pro jeho silnou tradici tureckého nacionalismu. Na cestě do Erzurumu budeme projíždět malebnými pohořími Bingol a Palandoken. Nocleh a večeře v Erzurumu.
8. den ERZURUM - CHIFTE MINARE A YAKUTYE - JEZERO TORTUM - ISHKHAN
Po snídani si prohlédneme centrum města Erzurum, byzantskou pevnost Theodoupolis (5. století), mešitu Ulu Cami (12. století). Z Erzurumu budeme pokračovat na sever do historického regionu Tao-Klarjeti, který byl historicky arménským územím. Budeme projíždět kolem řeky Gorge Tortum, kolem krásného a klidného jezera a zastavíme u vodopádu v Tortumu. Poté pokračujeme ke klášteru Ishkhan (7. století) na vrcholu velkolepého pohoří. Následuje oběd a cesta do města Artvin, rozléhající se v pohoří. Dosáhneme turecko-gruzínské hranice a již se ocitneme v Batumi, v centru regionu Adjara v Gruzii. Batumi byla kdysi ve starověku řeckou kolonií, dnes je to slavný pobřežní resort. Nocleh a večeře v Batumi.
9. den BATUMI – KUTAISI - BAGRATI - GORI
Snídaně. Nejlépe začít den při procházce na slavném bulváru Batumi, podél pláže, charakteristické stavby 19. století ruské architektury. Jestli to počasí dovolí, můžeme si plavat v Černém moři. Další zastávkou po Batumi je Kutaisi, v centru regionu Imereti. Snídaně, v dopoledních hodinách návštěva chrámu Bagarti, který byl postaven v 11. století za panování krále Bagrata III., dále uvidíme komplex kláštera Gelati, který byl založen králem Davidem Builderem v roce 1106. Komplex se skládá ze dvou kostelů, katedrály a obranného valu. Oba jsou památkou světového dědictví UNESCO. Můžeme také navštívit tržiště a starou židovskou čtvrť. Po cestě do Tbilisi se zastavíme ve městě Gori, rodiště Josifa Stalina. Oběd formou pikniku v Gori. Podíváme se na pevnost Gori. Ale ještě zajímavější je impozantní socha na náměstí Stalina. Ti, kteří se přejí, mohou navštívit muzeum Stalina. . Blízko města navštívíme naprosto unikátní jeskynní město Uplis-Tsikhe, z první poloviny 1. tisíciletí před naším letopočtem. Celé město je komplex kamenných ulic, domů, kostelů, tajuplných tunelů, vodních nádrží, trhů, ale i nejstarší divadlo v Gruzii. Ze 700 existujících jeskyní mají návštěvníci přístup k pouhým 150. Večer příjezd a nocleh s večeří v Tbilisi.
10. den TBILISI – MTSKHETA – NARIKALA
Po snídani celodenní prohlídka Tbilisi, začneme ve starém městě, navštívíme Metekhi kostel (13. století), projdeme slavnými čtvrťmi Chardin a Sololaki, kde byl slavný básník Sayat-Nova zabit během perské invaze. Nedaleko odtud stojí synagoga Sioni – katedrála z 6. století. Ve stejné čtvrti uvidíme známé lázně a mešity. Oběd. Můžeme vystoupit na pevnost Narikala (4. století) a vychutnat si panoramatický pohled na město. Kolem starého města se dostaneme k bulváru Rustaveli v centru Tbilisi. Dále uvidíme náměstí Svobody se zlatou sochou svatého Jiří Vítězného, symbolem Gruzie. V druhé části dne navštívíme Mtskhetu, starobylé hlavní město Gruzie, památku světového dědictví UNESCO. Navštívíme historické kostely, které jsou příkladem vynikající středověké církevní architektury: Samtavro, místo korunovace gruzínské královské rodiny, chrám Svetitskhoveli (4. století), centrum gruzínské pravoslavné církve, V Tbilisi budeme ochutnávat slavné gruzínské jídlo a víno. Ubytování v Tbilisi a večeře v doprovodu folklorní show.
11. den HAGHPAT - HAGHARTSIN - SEVAN - JEREVAN
Snídaně. V dopoledních hodinách se vrátíme zpět do Arménie. Přechod gruzínsko-arménské hranice v regionu Lori. Zde navštívime vyhlášené kláštery Haghpat a Sanahin (10. století), památky světového dědictví UNESCO. Přes krásné scenérie národního parku se dostaneme do města Dilijan, slavné mistrnou prací místních řemeslníků. Po obědu v Dilijan můžeme navštívit klášter Haghartsin ukrytý v pralese, kousek od Dilijanu. Naše další zastávka bude jezero Sevan, poklad Arménie, 1900 m nad mořem. Pohled na neustále se měnící barvy nám poskytne ideální prostředí k ochutnávce místních ryb. Na večeři na rozloučenou si můžeme navzájem připít na nezapomenutelné zážitky z předchozích dnů. Ubytování v Jerevanu.
12. den ODLET Z JEREVANU DO PRAHY
V nočních hodinách transfer na letiště, odlet z Jerevanu. Přílet do Prahy v ranních hodinách.
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
leteckou přepravu Praha – Jerevan – Praha letištní taxy 8.200,- Kč 11x nocleh v hotelech po okruhu se snídaní, anglicky mluvícího místního delegáta českého průvodce (min. 12 osob) všechny transfery klimatizovaným busem výlety a vstupy do památek
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
vstupní vízum do Arménie - 10,- USD bakšišné a spropitné pro místního průvodce a řidiče

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045