Římské Koloseum, Itálie

Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli Apulie, Kalábrie A Výlet Na Stromboli

Popis zájezdu

Naše tipy, jak si užít dovolenou - zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil - pobřežím tří moří: Tyrhénského, Jónského a Jaderského - výlet lodí za erupcemi sopky Stromboli Kam se s námi podíváte Polignano a Mare - Alberobello - Lecce – Otranto – poloostrov Salento– mys Otranto a Leuca - Gallipoli - Metapontum - Morano Calabro - Capo Vaticano – ostrov Stromboli – Skylla – Reggio di Calabria – Pentedattilo – Gerace - Tropea - Maratea - Paestum Putování po špičce a podpatku italské boty, atraktivní zájezd za poznáním Apulie, Basilicaty, Kalábrie a Stromboli s bublajícími horkými prameny. 1. den zájezdu Brzy ráno odjezd z ČR do Itálie. Večer ubytování v oblasti Stra. 2. den zájezdu Po snídani odjezd do Apulie , zastávka v POLIGNANO A MARE , ležícího na skalách na břehu Jaderského moře. Příjezd do Alberobella na ubytování. 3. den zájezdu ALBEROBELLO , pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb. Barokní město LECCE , jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky a zbytek dne strávíme v nejvýchodnějším italském městě OTRANTU (UNESCO), historické centrum, středověké mozaiky katedrály. Možnost koupání nebo procházka k bauxitovému jezírku. Ubytování na poloostrově Salento. 4. den zájezdu Celodenní okruh po poloostrově SALENTO . Procházka k romantickému majáku na OTRANTSKÉM MYSU . Zastávky v soutěsce CIOLO a na mysu LEUCA , poutní bazilika Panny Marie, vyhlídky na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží. Koupání na MALEDIVSKÉ PLÁŽI s exotickým zbarvením. Podvečerní GALLIPOLI , městečko na ostrůvku v Jónském moři. 5. den zájezdu Starověké město METAPONTUM , místo spojené s působením filozofa a matematika Pythagora. Horské městečko MORANO CALABRO , středověké uličky, výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer příjezd na ubytování do Capo Vaticano na pobřeží Tyrhénského moře. 6. den zájezdu Pobyt u moře v CAPO VATICANO . Odpoledne pro zájemce půldenní fakult. výlet lodí za erupcemi činné sopky na ostrově STROMBOLI , které budeme pozorovat z lodě po setmění (cca 40 €). 7. den zájezdu Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: mytická SKYLLA s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií, největší kalábrijské město REGGIO DI CALABRIA s krásnou promenádou a muzeem antiky. Městečko duchů PENTEDATTILO a normanské město na skále GERACE. Návrat na hotel. 8. den zájezdu Pobyt u moře . Procházka na romantické útesy Capo Vaticano. 9. den zájezdu TROPEA s jedinečnou polohu na pískovcové skále nad mořem, označována jako "barokní balkón Kalábrie". Pokračujeme podél západ. pobřeží Kalábrie až do regionu Basilicata. Zastávka nad městečkem MARATEA u gigantické sochy Krista (Evropské Rio de Janeiro). Přejezd na ubytování do Paesta. 10. den zájezdu Dopoledne pobyt u moře , volno v městečku PAESTUM , variant. odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestu. Odpoledne odjezd z Itálie, noční přejezd do ČR. 11. den zájezdu Příjezd v poledních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045