Římské Koloseum, Itálie

Apulie A Kalábrie

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava: Snídaně
Cena za osobu od: 14.990,-
Apulie A Kalábrie Apulie A Kalábrie

Popis zájezdu

Náš podrobný poznávací zájezd míří do jižní Itálie, do oblasti Kalábrie a Apulie. Uvidíte slavná kamenná obydlí trulli v Alberobellu i barokní město Lecce, přírodně velmi zajímavá a krásná místa na podpatku italské boty - na poloostrově Salento, řecké památky v Metapontiu a Paestu a mnoho dalšího. Podniknout můžete také výlet na vulkanický ostrov Stromboli s činnou sopkou, kde po setmění můžete z lodi pozorovat sopečné erupce.

Program zájezdu

1. den: Odjezd časně ráno z ČR do Itálie. Nocleh.

2. den: Odjezd do Apulie, zastávka v kouzelném POLIGNANO A MARE, které leží na skalách a nad jeskyněmi na břehu Jaderského moře.

3. den: Prohlídka ALBEROBELLA, pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb. Barokní město LECCE, jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky. OTRANTO (UNESCO), malebné historické centrum, které svírají středověké hradby. Možnost koupání v Jaderském moři nebo procházky k bauxitovému jezírku.

4. den: Okruh po POLOOSTROVĚ SALENTO, který na mapě představuje podpatek „italské boty“. Procházka k majáku na OTRANTSKÉM MYSU. Zastávky v SOUTĚSCE CIOLO a na MYSU LEUCA, kde stojí poutní bazilika Panny Marie a mohutný maják. Vyhlídka na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI, která má exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer zastávka v GALLIPOLI, fakult. nákup a ochutnávka místního olivového oleje.

5. den: Basilicata a Kalábrie. Prohlídka starověkého řeckého města METAPONTUM, kde se zčásti dochoval dórský chrám. Prohlídka typického horského městečka MORANO CALABRO, se spletí středověkých uliček a výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer příjezd do oblasti CAPO VATICANO na pobřeží Tyrhénského moře na jihozápadě Kalábrie.

6. den: Pobyt u moře, volno v CAPO VATICANO, úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám k zálivu s písečnými plážemi mezi majestátními útesy. Odpoledne pro zájemce půldenní fakultativní výlet lodí za erupcemi činné sopky na ostrově STROMBOLI, které budeme pozorovat z lodě po setmění (cca 40 Eur).

7. den: Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským a Jónským mořem, největší kalábrijské město REGGIO DI CALABRIA s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem antiky (2500 let staré bronzové sochy válečníků), městečko duchů PENTEDATTILO, pobřeží Jónského města a středověké normanské město na skále GERACE.

8. den: Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano.

9. den: Prohlídka malebného městečka TROPEA, které je pro svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad mořem označováno jako „barokní balkón Kalábrie“, ochutnávka místní speciality, feferonkový salám Nduja. Zastávka nad malebným městečkem MARATEA, výjezd ke gigantické soše Krista na vysokém kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do Paesta.

10. den: Pobyt u moře nebo volno v PAESTU, variantně odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestu. Odpoledne odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR.

11. den: Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Termíny zájezdu

OdDoDnyStravaCena za osobu
13.9. (Čt)23.9. (Ne)11Snídaně14.990,- Kč

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045