Římské Koloseum, Itálie

Antika a renesance

Destinace: Itálie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Antika a renesance Antika a renesance Antika a renesance Antika a renesance Antika a renesance

Popis zájezdu

Trasa zájezdu
Verona • Perugia • Assisi • Ravenna • Faenza• Loreto • Gibbio • Urbino • Rimini • San Marino • Bologna• Benátky

Program zájezdu

1.den:
odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2.den:
ráno zastávka ve Veroně - městě proslulém milostným příběhem o Romeovi a Julii. Možnost návštěvy rodného domu Julie, baziliky San Zeno Maggiore, proslulého římského amfiteátru na náměstí Bra, krátké volno. Odpoledne příjezd do Rimini, ubytování, volný program, možnost koupání, večeře.

3.den:
snídaně, dopoledne odjezd k prohlídce Perugie, prohlídka starého jádra (fontána Maggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino), odpoledne prohlídka Assisi, známého rodiště sv. Františka (basilika sv. Františka, Tempio di Minerva, Basilica di Santa Chiara). Návrat na ubytování, večeře.

4.den:
snídaně, dopoledne odjezd do Ravenny - hlavní město Západořímské říše (mauzoleum Galii Pacidii, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky),odpoledne prohlídka města Faenza, slavného již od středověku díky své keramice. Po prohlídce návštěva a prohlídka jedné ze zdejších vyhlášených keramických dílen. Ve večerních hodinách návrat na ubytování, večeře.

5.den:
snídaně, dopoledne prohlídka proslulého Loreta, (Santa Casa). Při zpáteční cestě se zastavíme ve středověkém městě Gubbio a ze starověku známém městě Urbino (dóm Palazzo Ducale), večer návrat na ubytování, večeře.

6.den:
snídaně, dopoledne prohlídka historického centra Rimini (Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův most) včetně návštěvy místního hlavního trhu. Odpoledne prohlídka San Marina. Poté dojedeme do sklípku na degustaci místních vín a typických produktů. Ve večerních hodinách návrat na ubytování, večeře.

7.den:
po snídani odjezd do Bologni, prohlídka historického centra Bologna (šikmá věž, Neptunova fontána, basilika sv. Petronia, univerzita). V odpoledních hodinách návrat k ubytování, večeře.

8.den:
snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře

10.den:
příjezd do ČR v ranních hodinách.

Informace o zájezdu

Zájezd je pořádán s partnerskou CK.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045