Římské Koloseum, Itálie

Anglie, Skotsko, Wales - letecky

Destinace: Velká Británie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava: Snídaně
Cena za osobu od: 28.990,-
Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky Anglie, Skotsko, Wales - letecky

Popis zájezdu

Popis
LONDÝN • YORK • JEDBURGH • EDINBURGH • PITLOCHRY • BLAIR ATHOL • INVERNESS • LOCH NESS • LOCH LOMOND • CHESTER • CARDIFF • BATH • TORQUAY • STONEHENGE • WINDSOR

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Brno–Londýn–Brno nebo Praha–Londýn–Praha • letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem • dopravu lux. busem ve Velké Británii • 10× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní • průvodcovské služby

Cena nezahrnuje
pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)

Příplatky
• jednolůžkový pokoj 6.900 Kč • 9× večeře 5.600 Kč • cena nezahrnuje místní dopravu v Londýně • odbavení zavazadla do 15 kg (tam i zpět) 1.400 Kč * Doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň 1 odbavované zavazadlo

Příbuzné produkty
Tento zájezd pořádáme také autobusem.

Způsob prodeje
on-line

Program zájezdu

1. den
Odlet z Prahy nebo z Brna do Londýna. Transfer z letiště do hotelu, ubytování.

2. den
Před polednem odjezd metrem do centra Londýna a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park nebo St. James Park. Prohlídka večerního Londýna: China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva jedné z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola London Eye. Návrat do hotelu metrem.

3. den
Po snídani odjezd do Yorku , jednoho z nejkrásnějších měst Anglie. Odpoledne prohlídka města – návštěva katedrály, která je největší gotickou stavbou v Británii s bohatými vitrážemi, procházka po hradbách s nádhernými vstupními branami a úzkými uličkami a po středověké čtvrti s dokonale zachovanými hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem Dobyvatelem. Nelze opomenout ani příjemná posezení kolem řeky Ouse protékající městem. Večer odjezd na ubytování u Yorku.

4. den
Brzy ráno odjezd do Edinburghu. Cestou krátká zastávka v Jedburghu - skotském hraničním městě s krásným opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Odpoledne prohlídka Edinburghu , skvostu mezi skotskými městy. Návštěva hradu, ve kterém jsou uchovávány i skotské Korunovační klenoty, procházka po hlavní třídě Royal mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských hospod až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským sídlem britské královny. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie, která uchvátí bohatostí svých sbírek. Večer ubytování u Edinburghu.

5. den
Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains , návštěva kouzelné skotské vesničky Pitlochry a výrobny whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou. Odpoledne zastávka u jednoho z nejkrásnějších zámků ve Skotsku Blair Athol . Ubytování v oblasti Inverness .

6. den
Odjezd k jezeru Loch Ness , projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort Augustus na jižním okraji jezera. Procházka k opatství, odkud vyjíždí lodě na okružní plavby po jezeře a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Po poledni krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd kouzelnou skotskou krajinou k druhému nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Lomond . Po krátké zastávce pokračování na ubytování u Glasgowa .

7. den
Dopoledne průjezd největším anglickým národním parkem s množstvím jezer – Lake District , ve kterém se mezi strmými vrcholky tísní 16 velkých jezer a malebné kamenné vesničky. Odpoledne návštěva jednoho z nejzachovalejších historických měst Anglie – Chestru . Procházka městem s katedrálou, hradem i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními arkádami obklopenými nádherným tříkilometrovým okruhem středověkých a římských hradeb s věžemi a branami. K večeru odjezd do Walesu a ubytování na severním pobřeží Walesu.

8. den
Návštěva nejstaršího národního parku v Británii - Snowdonie . Průjezd kouzelnou přírodou Walesu až do jeho jižní části s dalším neméně krásným národním parkem Brecon Beacons . Zastávka a krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Večerní prohlídka Cardiffu , hlavního města Walesu s mohutným hradem, čarokrásnými parky i líbeznými posezeními. Ubytování u Cardiffu.

9. den
Dopoledne návštěva města Bath , architektonického skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejúchvatnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay , které je hlavním centrem Anglické riviéry. Večer odjezd na ubytování.

10. den
Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge . Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna . Ubytování v Londýně.

11. den
Dopoledne transfer na letiště a odlet do Prahy a do Brna

Termíny zájezdu

OdDoDnyStravaCena za osobu
29.6. (Pá)9.7. (Po)11Snídaně28.990,- Kč

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045