Římské Koloseum, Itálie

Anglie, Skotsko, Wales - autobusem

Destinace: Velká Británie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava: Snídaně
Cena za osobu od: 19.990,-
Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem Anglie, Skotsko, Wales - autobusem

Popis zájezdu

Popis
LONDÝN • YORK • JEDBURGH • EDINBURGH • PITLOCHRY • BLAIR ATHOL • INVERNESS • LOCH NESS • LOCH LOMOND • CHESTER • CARDIFF • BATH • TORQUAY • STONEHENGE • WINDSOR

Cena zahrnuje
• tam i zpět dopravu lux.busem • trajekt přes kanál la Manche do Anglie a zpět • 9x ubytování ve 2-3* hotelích se snídaní • služby průvodce

Cena nezahrnuje
pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)

Příplatky
• jednolůžkový pokoj 6.200 Kč • 9× večeře 5.600 Kč • cena nezahrnuje místní dopravu v Londýně

Příbuzné produkty
Tento zájezd pořádáme také letecky.

Způsob prodeje
on-line

Program zájezdu

1. den
Kolem poledne odjezd z Brna, Prahy, Plzně (další nástupní místa: Zlín 350 Kč, Kroměříž 350 Kč, Olomouc 350 Kč, Přerov 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč, Ostrava 400 Kč, Frýdek-Místek 400 Kč, Nový Jičín 400 Kč, Hranice na Moravě 400 Kč, Lipník nad Bečvou 400 Kč, Olomouc 350 Kč, Přerov 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč, Plzeň 0 Kč, Praha 0 Kč, Jihlava-Pávov 0 Kč, Velké Meziříčí - dálnice 0 Kč, Velká Bíteš - dálnice 0 Kč, Hradec Králové 400 Kč, Vysoké Mýto 350 Kč, Litomyšl 350 Kč, Svitavy 250 Kč, Letovice 200 Kč). Cesta přes noc přes Německo do Calais.

2. den
Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do Londýna. Uložení zavazadel v hotelu. Před polednem odjezd metrem do centra Londýna a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park nebo St. James Park. Prohlídka večerního Londýna: China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva jedné z hlavních atrakcí Londýna, velkého kola London Eye. Návrat do hotelu metrem.

3. den
Po snídani odjezd do Yorku , jednoho z nejkrásnějších měst Anglie. Odpoledne prohlídka města – návštěva katedrály, která je největší gotickou stavbou v Británii s bohatými vitrážemi, procházka po hradbách s nádhernými vstupními branami a úzkými uličkami středověké čtvrti s dokonale zachovanými hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem Dobyvatelem. Nelze opomenout ani krásná posezení kolem řeky Ouse protékající městem. Večer odjezd na ubytování u Yorku.

4. den
Brzy ráno odjezd do Edinburghu. Cestou krátká zastávka v Jedburghu - skotském hraničním městě s krásným opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Odpoledne prohlídka Edinburghu , skvostu mezi skotskými městy. Návštěva hradu, ve kterém jsou uchovávány i skotské Korunovační klenoty, procházka po hlavní třídě Royal mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských hospod až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským sídlem britské královny. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie, která uchvátí bohatostí svých sbírek. Večer ubytování u Edinburghu.

5. den
Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains , návštěva kouzelné skotské vesničky Pitlochry a výrobny whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou. Odpoledne zastávka u jednoho z nejkrásnějších zámků ve Skotsku Blair Athol . Ubytování v oblasti Inverness .

6. den
Odjezd k jezeru Loch Ness , projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort Augustus na jižním okraji jezera. Procházka k opatství, odkud vyjíždí lodě na okružní plavby po jezeře a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Po poledni krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd kouzelnou skotskou krajinou k druhému nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Lomond . Po krátké zastávce pokračování na ubytování u Glasgowa .

7. den
Dopoledne průjezd největším anglickým národním parkem s množstvím jezer – Lake District , ve kterém se mezi strmými vrcholky tísní 16 velkých jezer a malebné kamenné vesničky. Odpoledne návštěva jednoho z nejzachovalejších historických měst Anglie – Chestru . Procházka městem s katedrálou, hradem i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními arkádami obklopenými nádherným tříkilometrovým okruhem středověkých a římských hradeb s věžemi a branami. K večeru odjezd do Walesu a ubytování na severním pobřeží Walesu.

8. den
Návštěva nejstaršího národního parku v Británii - Snowdonie . Průjezd kouzelnou přírodou Walesu až do jeho jižní části s dalším neméně krásným národním parkem Brecon Beacons . Zastávka a krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu Pen y Far. Večerní prohlídka Cardiffu , hlavního města Walesu s mohutným hradem, krásnými parky i příjemnými posezeními. Ubytování u Cardiffu.

9. den
Dopoledne návštěva města Bath , architektonického skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Dopoledne návštěva města Bath , architektonického skvostu Anglie se statutem památky UNESCO. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejkrásnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského letoviska Torquay , které je hlavním centrem Anglické riviéry. Večer odjezd na ubytování.

10. den
Ráno odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem Stonehenge . Odpoledne zastávka ve Windsoru proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer příjezd do Londýna . Ubytování v Londýně.

11. den
Dopoledne další část prohlídky Londýna : katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu řeky Temže, kde se střídají historické budovy se supermoderními stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Prohlídka pevnosti Tower s korunovačními klenoty. Odpoledne projížďka lodí po Temži okolo typických londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich . Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer odjezd do Doveru a trajekt do Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.

12. den
Odpoledne příjezd do odjezdových míst v ČR.

Termíny zájezdu

OdDoDnyStravaCena za osobu
29.6. (Pá)10.7. (Út)12Snídaně19.990,- Kč

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045