Římské Koloseum, Itálie

Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko

Destinace: Francie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko Alsasko, Franche-Comté, Burgundsko

Popis zájezdu

Trasa zájezdu
Colmar • údolí řeky Doubs • Besancon • Arc-et-Senan • Dijon • Cote de Nuits • Clos de Vougeot • Route du Vin • Štrasburk

Program zájezdu

1. den:
odjezd z ČR v časných ranních hodinách do Francie, navečer příjezd do Alsaska, do historického města Colmar – vinařského střediska Horního Alsaska. Večerní procházka historickým centrem (malebná čtvrť na řece Lauch zvaná Malé Benátky, hrázděné domy), degustace alsaského vína. Nocleh.

2. den:
po snídani odjezd do Eguisheim, procházka kouzelným vinařským městečkem se zachovalými středověkými uličkami a hrázděnými domy. Přejezd do kraje Franche-Comté přes Belfort, Montbéliard údolím řeky Doubs do podhůří Jury. Plavba lodí po řece Doubs při francouzsko-švýcarské hranici k vodopádu Saut du Doubs (výška 27 m). Návštěva typické horské farmy s výrobou uzených specialit. Večerní prohlídka Besanconu, hlavního města Franche-Comté s citadelou ze 17. st. Nocleh.

3. den:
po snídani odjezd do královského solivaru v Arc-et-Senan (UNESCO) jako první velká realizace industriální architektury. Prohlídka solivaru s unikátní sbírkou projektů architekta Clauda Ledouxe. Zastávka ve vinařském městečku Ar­bois, proslulém mj. výrobou žlutého a slámového vína. Po degustaci vína a sýrů přejezd do Dijonu, hlavního města Burgundska, prohlídka historického centra s palácem vévodů, středověkými a renesančními budovami a církevními stavbami. Fakultativně večeře. Nocleh.

4. den:
snídaně, odjezd do Beaune, centra burgundského vinařství. Prohlídka unikátního středověkého špitálu Hotel-Dieu z 15. st., degustace vína v klášterním vinném sklepě. Průjezd vinařskou oblastí Cote de Nuits a Hautes-Cote de Nuits, severní částí burgundských vinic Cote d´Or, se zastávkou na degustaci cassis (likér z černého rybízu) a prohlídku zámečku uprostřed vinic – Clos de Vougeot, sídla Společenství rytířů pro degustaci vína. Návrat do Dijonu na ubytování. Fakultativně večeře. Nocleh.

5. den:
po snídani přejezd do Alsaska přes horský masiv Vogézy s pěknými výhledy do kraje. Po Route du Vin (cestě vína), prohlídka nejkrásnějšího vinařského městečka Riquewihr, návštěva vinného sklepa s degustací alsaských vín. Přejezd do Štrasburku. Prohlídka města (katedrála Notre-Dame, malebná čtvrť hrázděných domů Petite France). Fakultativní plavba lodí po řece Ill s výhledy na historické centrum i moderní paláce Evropského parlamentu a Rady Evropy. Individuální volno. Fakultativně večeře. Nocleh.

6. den:
po snídani odjezd přes Německo do ČR. Návrat ve večerních hodinách.

Informace o zájezdu

Zájezd je pořádán s partnerskou CK.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045