Římské Koloseum, Itálie

Albánie - Země Orlů **

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách.

2. den: Tranzit Německem, Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem a Černou Horou do Albánie. Ubytování a večeře v hotelu.Nocleh.

3. den: Snídaně. Dopoledne odjezd do Tirany – hlavního města Albánie, kde Vás čeká prohlídka této metropole (Skanderbegovo náměstí, mešita Ethem Bey…). Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.

4. den: Snídaně. Průjezd pohořím Krabbe do Elbasani a odtud budete po krátké prohlídce pokračovat k perle balkánské přírody, Ohridskému jezeru. Zde se zastavíte v rybářské vesničce Lin. Odjezd do Korcë, jednoho z nejpůvabnějších měst v Albánii. Ubytování, večeře, nocleh.

5. den: Snídaně. Přejezd divokou albánskou horskou krajinou přes Përmet a Ersekë do Gjirokastëru, pozoruhodného bílého město, jemuž dominuje mohutná pevnost. Přejezd na ubytování v přímořském letovisku Saranda.Večeře, nocleh.

6. den: Po snídani odjezd do Butrintu kde navštívíte archeologický areál s pozůstatky starého antického města, údajně založeného uprchlíky z legendární Tróje. Vydáte se podél albánské riviéry s malebnými vesničkami v horských svazích a řadami bunkrů, připomínající bouřlivou albánskou minulost. Dále Vás čeká horský průsmyk Llogara s překrásným výhledem na Otranský průliv, Diapontské ostrovy a Korfu. Přejezd přes Vlora do Berátu, jednoho z nejstarších měst v Albánii, které skýtá řadu středověkých památek a majestátní citadelu, města „červených střech a tisíce oken“. Ubytování, večeře, nocleh.

7. den: Snídaně. Dopoledne Vás čeká prohlídka Berátu a odtud se vydáte do rodiště Skanderbega Krujë, se zajímavým etnografickým muzeem a bazarem. Se Skanderbegem, albánským národním hrdinou se rozloučíte na místě jeho posledního odpočinku, v Lezhë. Poté přejedete přes Shköder do Černé Hory. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh.

8. den: Snídaně. Odjezd z hotelu, tranzit Chorvatskem, Slovinskem a Rakouskem.

9. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045