Římské Koloseum, Itálie

Albánie - Tajuplným Balkánem K Ryzímu Drahokamu Východu

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie - Tajuplným Balkánem K Ryzímu Drahokamu Východu Albánie - Tajuplným Balkánem K Ryzímu Drahokamu Východu Albánie - Tajuplným Balkánem K Ryzímu Drahokamu Východu

Popis zájezdu

Prokleté hory - Peć - Prizren - Bajram Curri - Koman - Rozafat - Lezhe - Krujë - Drač - Berat - Apollonia - Dhërmi - Himarë - Sarandë - Gjirokastra - Butrint - Përmet - Kamnik - Korça - NP Drenovë - Ohridské jezero - Lin - Ohrid - Tetovo Vydejte se s námi na putování krajinou, která se doposud otevírá ve své drsné upřímnosti, i kouzelné kráse balkánských světů všem, kteří jsou ochotni přijmout její ryzí duši takovou, jaká ve své čisté podstatě je. Nástupní místa : trasa A, C + Bratislava

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR, přejezd přes Maďarsko a Srbsko do Černé Hory. Dopoledne turistika v tajemných PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera. Ubytování v městečku na úpatí pohoří Visitoru.

3. den: Přejezd do oblasti Metohije (západní Kosovo), návštěva kosovského městečka PEĆ, případně rozsáhlého komplexu Pećského Patriarchátu. Podél úpatí tajemných Prokletých hor se přesuneme do Dečanského monastýru, největší dochované sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na celém Balkáně, malebné kosovské město PRIZREN. Přejezd na území Albánie, ubytování v BAJRAM CURRI, městečko s nejkrásnější polohou z albánských měst.

4. den: Velmi brzké vstávání. Plavba po řece DRIN z Fierzë do KOMANU, která je považována za jednu z nejkrásnějších vodních cest na světě. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé pevnosti Rozafat. Pevnost s mohutnými zdmi a překrásným výhledem na okolí na soutoku tří řek u Skadaru (Shkodra). Ubytování.

5. den: Putování střední Albánií. Zastávka v LEZHE, kde je pohřben albánský národní hrdina Skanderbeg, navštívíme jeho hradní baštu v městečku KRUJË s muzeum dějin bojů proti Osmanské říši. Prohlédneme si významný přístav ležící na Via Egnatia s monumentálním amfiteátrem z 2.st. n. l. v městečku DRAČ (Durres) s městskými hradbami z dob byzantské říše. BERAT, nejstarší a nejkrásnější albánské město s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými mešitami a kostely.

6. den: Albánská riviéra APOLLONIA, zbytky starověkého korintského města s chrámem boha Apollóna a pravoslavným klášterem, příjezd k moři, krátký odpočinek a koupání, ALBÁNSKÁ RIVIÉRA. Vyjedeme do průsmyku LLOGARE, do výšky 1.058 m. Přejezd do malebné řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, projedeme krajem zemních pyramid až k HIMARË, přímořskému letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši. V Palermském zálivu nedaleko Qepara shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku pevnost Aliho Paši Tepelenského.

7. den: Přejezd do památkové rezervace GJIROKASTRY, pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, Starý bazar, etnografické muzeum. Archeologický areál v BUTRINTU – procházka zachovalými antickými objekty, nově vybudované muzeum. Odpoledne přímořské letovisko SARANDË - perla Albánské riviéry, procházka po promenádě lemované datlovými palmami a oleandry. Výjimečný podzemní pramen MODRÉ OKO. Ubytování.

8. den: Přesun klikatým údolím řeky Vjosë. Navštívíme PËRMET, městečko ležící v krajině obklopené velehorami. Vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality. Ubytování ve vesničce proslulé svým středověkým kostelíkem s překrásnými freskami.

9. den: Dopoledne město KORÇA zvané albánská "Paříž", metropole Voskopoja, kde se nachází významný pravoslavný klášter. Odpoledne turistika v NP DRENOVË. Od uhelných dolů si vyšlápneme k unikátním skalním útvarům. Ubytování opět ve vesničce Mborja nedaleko Korče.

10. den: Přejezd k OHRIDSKÉMU JEZERU, jednomu z nejstarších na naší planetě. Dopoledne návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN, která se nachází na starověké cestě Via Egnatia na břehu jezera, odpočinek a koupání v jezeře s konzumací věhlasných "koránů" (ohriských pstruhů). Přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka města, chrámy z dob učedníků sv. Cyrila a Metoděje. Ubytování na břehu jezera v malebném NP Mavrovo.

11. den: TETOVO, stará turecká mešita, Pestrá mešita (Šarena Džamija), turistika na Popově Šapce v Šar Planině, horský masív s téměř 40ti ledovcovými jezery. Odpoledne přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko a návrat do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045