Římské Koloseum, Itálie

Albánie - Perla Balkánu Pobyt U Moře S Výlety

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie - Perla Balkánu Pobyt U Moře S Výlety Albánie - Perla Balkánu Pobyt U Moře S Výlety Albánie - Perla Balkánu Pobyt U Moře S Výlety Albánie - Perla Balkánu Pobyt U Moře S Výlety Albánie - Perla Balkánu Pobyt U Moře S Výlety

Popis zájezdu

Pobytově poznávací zájezd, dovolená AlbánieDubrovník - Rozafat - Kruj - Valona - Berat - Dhërmi - Himarë - Gjirokastra - Tepelenë - poloostrov Karaburun - Durrës - Tirana - Kotor Mimořádná kombinace pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním na břehu Valonského zálivu. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat v mořských vlnách.

Hotel leží na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor s Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys) a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Snídaně formou bufetu, večeře servírovaná – výběr z menu.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR, tranzit přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska, zastávka v DUBROVNÍKU, odpoledne přejezd na ubytování v Černé Hoře.

3. den: Přejezd do Albánie, výstup na pevnost ROZAFAT u Skadaru (Shkodra) s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero, krátká zastávka v KRUJI spjatá s osobností velkého vojevůdce a národního hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega s jeho sídelním hradem, kulou, bazarem a dervišským klášterem, večer příjezd do hotelu ve Valonské zátoce s kouzelnými výhledy na ostrůvek Sazan a Karaburunský poloostrov v místech, kde se Jadranské moře stýká s mořem Jónským.

4. den: Dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti s výhledem na město, hrad Kaninë.

5. den: Výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního "bílého města" s byzantskými kostelíky a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica. Odpoledne pravoslavný klášter ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje Myzeque a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s ostatky chrámu boha Apolóna a středověkým klášterem Panny Marie. V případě zavření kláštera, návštěva antického areálu Orikum, který se zařadí do 7. dne.

6. den: Výlet místními mikrobusy (cca 15 €) po panoramatickém pobřeží Albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou a pevností Aliho Paši Tepelenského, zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky, malebná scenérie, přímořské letovisko HIMARË.

7. den: Dopoledne turistika v NP v Llogarském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií a albánskou riviéru, případně procházka do "Caesarovy soutěsky", v okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. Odpoledne koupání v moři.

8. den: Výlet do starobylé GJIROKASTRY, města bílých střech, při návratu návštěva TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron.

9. den: Dopoledne fakult. lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25 €) z Valony na poloostrov KARABURUN s odlehlými plážemi a několika čarovnými jeskyněmi, m.j. jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění výletu možnost fakultativního výletu do okolí - středověký klášter Zvërnec na ostrůvku uprostřed laguny Narta a hrad Kanine za Valonou, minibusem - cena dle počtu účastníků (cca 10 € na osobu).

10. den: Odjezd z Valonského zálivu, dopoledne krátká návštěva přístavního města DRAČE (Durrës) s antickým amfiteátrem, přejezd do hlavního města TIRANY, Skanderbegovo náměstí, náměstí Matky Terezy, Ethem Begova mešita a věhlasné Národní muzeum s bohatými sbírkami, přejezd do Černé Hory.

11. den: Zastávka v KOTORU. Odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045